Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ιωάννης Α. Κόλλιας
1ο Κατάστημα
Αγίου Τρύφωνος 5,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 223681

2ο Κατάστημα
Αγίου Κωνσταντίνου 52,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 222601

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 25 Οκτωβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 259 | 1 €

Κιν: 697 3238675
Email: [email protected]

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί βασική προϋπόθεση
της δημοκρατικής λειτουργίας ενός κράτους
• Αποχωρεί, ύστερα από τρεις θητείες στο πηδάλιο της ΕΣΕΕ, ο Βασίλης Κορκίδης, διατυπώνοντας την
πεποίθηση πως οι κοινωνικοί εταίροι ανταποκρίθηκαν με συνέπεια, ώστε η χώρα να βγει από τα μνημόνια
Μπούσουλας για την
πολιτική αντιμετώπιση
των πραγμάτων μπορεί
να θεωρηθεί ο συνετός
αποχαιρετισμός τού επί
τρεις θητείες προέδρου
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας,
Βασίλη
Κορκίδη
(φωτ.), προς τους επικεφαλής των οργανώσεων των κοινωνικών
εταίρων.
Ο ισχυρός άντρας της
αγοράς εξάρει τη συμβολή των κοινωνικών
εταίρων στην έξοδο της
χώρας από τα μνημόνια
και αναγνωρίζει τον
κοινωνικό διάλογο ως
βασική
προϋπόθεση
της δημοκρατικής λειτουργίας ενός κράτους.
«Φίλοι πρόεδροι,
Όλοι μαζί τα τελευταία δέκα χρόνια, εν
μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης
για την πατρίδα μας,
που απαιτούσε ταχεία
αντιμετώπιση μιας σειράς θεμάτων που αφορούσαν
κρίσιμες
στρατηγικές αποφάσεις

της εκάστοτε κυβέρνησης, καταφέραμε να ανταποκριθούμε
στο
δύσκολο έργο της κοινωνικής και συλλογικής αντιπροσώπευσης.
Μέσα σε συνθήκες γενικής αμφισβήτησης των
θεσμών, ακόμη και σε
ευρωπαϊκό
επίπεδο,
ακόμη κι όταν βλέπαμε
ότι ο κοινωνικός διάλογος ατονεί και οι αποφάσεις
λαμβάνονται
ερήμην των ενδιαφερόμενων μερών στο όνομα
της έκτακτης κατάστασης που βρισκόταν η
χώρα, προσπαθήσαμε
να κρατάμε ενήμερη
την κοινωνία και να διευκολύνουμε την πραγματική έκφρασή της.
Αυτός, άλλωστε, ήταν ο
λόγος που δεν περιχαρακωθήκαμε στα στενά
όρια των τμημάτων που
εκπροσωπούμε, αλλά
προσπαθήσαμε να εκπροσωπήσουμε
με
επάρκεια τους άνεργους, τους εργαζόμενους μετανάστες και
ευρύτερα τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες που
επλήγησαν από την

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

κρίση περισσότερο από
όλους.
Με τον αδιάλειπτο
ανοικτό τυπικό και μη
διάλογο με την κοινωνία, με τη διαρκή επεξεργασία
και
διατύπωση προτάσεων
σε ζητήματα μείζονος
πολιτικής, με τη συνεπή παρουσία μας σε
κάθε κοινωνική διαβούλευση ενός προσχεδίου
νόμου, με τη σταθερή
συμμετοχή μας στις
ακροάσεις μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής
στη διαδικασία ψήφισης ενός νομοσχεδίου
από την Ολομέλεια, καταφέραμε να εγγράψουμε στη συλλογική
συνείδηση ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί
βασική προϋπόθεση της
δημοκρατικής λειτουρ-

γίας ενός κράτους.
Συνεργαστήκαμε ουσιαστικά, ακόμη κι
όταν οι αντιθέσεις μεταξύ έμοιαζαν ανυπέρβλητες, προτάσσοντας
έναν κοινωνικό πατριωτισμό που απείχε
πολύ από πολιτικές ή
κομματικές ταυτίσεις.
Προσωπικά, θεωρώ ότι
ανταποκριθήκαμε με
συνέπεια στο μεγάλο
στόχο της εξόδου της
χώρας από τα μνημόνια.
Στα διάφορα θέματα
που εκκρεμούν και
απορρέουν από την
ΕΓΣΣΕ, καθώς και τα
τρέχοντα θέματα της
αγοράς εργασίας, όπως
η Σύσταση Συμβουλίου
τριμερούς διαβούλευσης της ΔΣΕ 144, το
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, την
Επανεκκίνηση
των
Επιχειρήσεων και διάσωση των θέσεων εργασίας,
τις
κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικές
συλλογικές
διαπραγματεύσεις, την
αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση του ΕΛΙ-

ΝΥΑΕ, τις ρυθμίσεις
για υπερωρίες και εργολαβίες, καθώς και στον
διάλογο για τον κατώτατο μισθό σας γνωρίζω
ότι θα μπορώ προσωπικά να συμμετέχω ως
πρόεδρος της ΕΣΕΕ,
μέχρι και τις 23/11/18.
Στο σημείο αυτό θα
ήθελα να αποχαιρετίσω
τα στελέχη των φορέων των κοινωνικών
εταίρων, που χαρακτηρίζονται από διαλεκτικό
και
συναινετικό
πνεύμα. Μολονότι ότι
δεν θα έχω την προσωπική χαρά για συνεργασία στο μέλλον, σε
επίπεδο εθνικών κοινωνικών εταίρων, εύχομαι
από καρδιάς κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο
της υπεύθυνης εκπροσώπησης όλων των εργοδοτών αλλά και των
εργαζομένων της χώρα
μας.
Για όλους λοιπόν
τους παραπάνω λόγους
και με αφορμή την οικειοθελή αποχώρησή
μου, με την ολοκλήρωση της τρίτης θητείας
μου
στην
προεδρία της ΕΣΕΕ
στις 24/11/18, θα ήθελα
από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την αγαστή και καρποφόρα
συνεργασία μας. Μια
συνεργασία από την
οποία τα διδάγματα
ήταν πολλά και πολύτιμα.
Καλή συνέχεια και
καλή δύναμη σε όλους».