Πρωτοσέλιδο Θράκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ µε τη «Θ»
στο τηλ.: 2541-0-78018

Καθηµερινά στις e-οθόνες σας

www.thraki.com.gr.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΕΤΟΣ: 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5797 ΤΙΜΗ: 0,50 ΕΥΡΩ

Ακίνητα: Η ευλογία και ο αγώνας μιας ζωής
που κατέληξε «κατάρα» για τους απογόνους

✓Κ. Σισαμπέρης: Μόνο για συναισθηματικούς λόγους
τα δέχονται τα παιδιά
σελ.: 7

ΧΡΙΣΜΑ...

Κομματική στήριξη σε Μέτιο
Μήνυμα Αυγενάκη
από Κομοτηνή προς όσους
σχεδιάζουν “αντάρτικα”
στην Περιφέρεια

∆ΗΜΟΣΙΟ

Σελ.: 9

“Κλείδωσαν” αναδρομικά
για 600.000 συνταξιούχους
✓Από μειώσεις
που κρίθηκαν παράνομες

Παρόντων και των εκπροσώπων ιδιοκτητών καφε
– μπαρ που ζήτησαν μείωση 20% στα τέλη κοινοχρήστων χώρων

Υ πόγ ε ιο ι κά δοι , τέ λ η,
ε γκλ ήσ ει ς
κα ι α ντε γκ λήσ ει ς

στην χθεσινή
Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Ξάν θης

Έντονοι τόνοι μεταξύ Θ. Ηλιάδη και Μαν. Φανουράκη
ανάγκασαν τον πρόεδρο να διακόψει

∆ΙΑΚΟΠΕΣ...

Σελ.: 11

Που θα υπάρξουν
διακοπές νερού
σήμερα στην Ξάνθη
λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΞ

Σελ.: 11

Προχωρούν σε εκλογές για την ανάδειξη
νέου ΔΣ και σε δημιουργία
συλλογικότητας εντός της εταιρίας

«Σπασμένοι» στα…δύο
οι εργαζόμενοι στην GMC
✓Η επίσχεση εργασίας «δίχασε»
- Τι λέει ο πρ. πρόεδρος του σωματείου
Κ. Ανδρεάδης στην «Θ»

ΣΕΛ.: 5