Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Οχτο)βρίου
Αριθ. Φύλλου 5636
Τιμήφύλ.: 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Καθημερινη Εφημερίδα Κοζάνης
-ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ
Κοζάνη: θετική ανταπόκριση
των Εμπόρων για την δημιουργία
Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου
το οποίο μπαίνει στην δεύτερη φάση της διαβούλευσης
Σελίδα
Γεώργιος Κασαπίδης
Πρόγραμμα-Πρόσκληση
εορτασμού 28ης Οκτωβρίου
στην πόλη της Κοζάνης
«Κλείδωσε»
Σελίδα 14
n unoun
ιότητά του
Και επίσημα
Δυτικής Μακεδον.as με
tn στήριξη tns NEas Δημοκρα1as
είναι ο νυν βουλευτns Kozavns
του κόμμα(os Γιώργ0s Kaoanons
o onoios είχε τη Τρίτη συνάντηση
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Θέμης Μουμουλίδης:
«Μεγάλη ανάσα
για τους Ελληνες δημιουργούς»
Η μείωση του ΦΠΑ ΑΠΟ 24% στο 6% σε συναυλίες
και μουσικές παραστάσεις
Σελίδα 13
Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης
Ελλάδα:
Έχει τις χαμη.
λότερες
συντάξεις
Σελίδα 15
Μία ακόμη διεθνής επιτυχία
για Τους αθλητές
της στο Ολυμπιακό
αγώνισμα TAE-KWON-DO
ΑΠΟ Ψ ΕΙΣ
Σελίδα 24 Ακρως αποκαλυπτικά
Μην το εύχεσαι
μπορεί να συμβεί
είναι τα στοιχεία του Ενι.
αίου Συστήματος ΕλέΥχου
και ηληρωμών των Συντα.
ξεων-ΗΛΙΟΣ" του Yn0up.
γείου Εργασίας για τον
OUENA M
μήνα Ιούλιο 2018.
Δύο είναι τραγωδίες στη ζωή, λένε. Η μία και συνη
θέστερη να μην rpayuarono,ηθεί το όνερό σου, η δεύ
τερη και χειρότερη είναι να πραγματοποιηθεί. Ισχύει
ιδίως για τους αριστερούς, οι oroio1 mvta βολεύονται
καλύτερα με μια ήττα-διότιη ήττα αφήνει το όνειρο
ανέπαφο, ενώ η νίκη το ar°καλύπτει ως ανέφικτο. Δείτε
το Πάθημα του καθηγητή Τουρνεσόλ στο υπουργείο Παιδείας: εναπέθεσε όλες τις ελιτέδες του σε "ένα ρωμαλέο
φοιτητικό κίνημα", ώσΤου αυτό ήλθε απρόσκλητονα τον
συναντήσει αυτοπροσώηως στο γραφείο του. Για την
ακρίβεια, το repi ου ο λόγος ρωμαλέο, με τη μορφη μα
θητών και φοιτητών αριστερίστικων ncno θήσεων, ειαέ
βαλε στο γραφείο.
Ταυτόχρονα an°τελούν
και αποστομωτική απάν.
τηση στην τρόικα και τους
Ελληνες μνημονιακούς
πολιτικούς και επιστήμονες, nou ακόμη και σήμερα
επιμένουν ότι στην Ελ.
λάδα οι ασφαλισμένοι συνεχίζουν να επιλέγουν
δήθεν τη συνταξιοδότησή
τους σε πολύ νεαρή ηλι.
συνέχεια
τη σελίδα 4
Σελίδα 9