Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιογραφια
στο ν. Κιλκίς
eioisis.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018-έτος 190-αρ. Φύλλου 4735-0,50 ευρώ
Οι Κιλυσιώτες πού θνοιάστηχαν για την πατρίδα
ΣΕΑΝ: Τα ονόματα των 275 πεσόντων Κιλκισιωτών και 32 εξαφανισθέντων στον Ελληνοιταλικό πόλεμο. σελ 10
Επιτελούς, αποσφοετέ
τις "ΝΕΧρόφ ας.
αντιστρέψουμε |
υποβάθΓράφει ο Θέμης
Θ. Ανθρακίδης
Πρ. Διοικητής
Γ. Νοσοκομείου
Κιλκίς
τον τομέα
Η Ένωση
Αστυνομικών
Υπαλλήλων ν.
Κιλκίς καταγγέλλει την
ακρως επικινοϋνη χατάσταση με
υπέράσιακά
οχηματα που
αναφλέγονται
υγείας
σελίδα 3
Ο ΔήμαΟχος Παιονίας
ποοσκαλεί τούς πολίτες
στη λογοδοσία του
λίας ή παράμενουν σε
αχ νησία λόγω
βλάβης
σελίδα 3
Εχίνησε στο Δήμο Κιλκίς η ώρεάν
επιμόαρωση του Πανεπιστημίου Αυγαίου
σελίδα 5
Ανακοίνωση της Επιτροπής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Κιλκίς
Μηδενική η συμμετοχή πλέον
στα νόσημα φάρμακά
υλλη 4 μεταναστών που ΙΝούνταν π00ςτασυνορά
σελίδα 7
Η εχπαιδευτική πραγματικ
τητα στη Νότια Ρωσία
όΓράφει ο Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης, Δάσκαλος
σελίδα 6
σελίδα 3
Τάξεις ύποδοχής σε 10,30 Γυμνάσια
Κιλκίς χαι στο Γύμνάσιο Αξιο πολης
σελίδα 3
σελίδα 3