Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27157
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Αρηματικί
ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα επεκτείνει τα
χωρικα της νοατα οι οτε και
οπως κρινει
10εα ειναι καηη
υπαρχουν
Ο συτ ονιστής της
OK!Thess, Σ.Μπεσανσσών
εξηΥεί τι πρέπει να έχουν
υπόψη οι startupers
κών, ο κ. Γεννηματάς καθι
τη τη στιγμή, αν μια επιχειρημα
βλημα, χ!ήμα βρίσκεται»: με τη φράση
αυτή, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέ
ματα καινοτομιας και επιχειρηματικ°τη
ποτελεί νόμιμο και αναφαι
ρετο χυριαρχικο ουχαιωμα
της Ελλάδος, σύμφωνα με
κης και συντ
καίωμα
κλίτος
σεων «ΟΚ!Thess», Σίμος Μπενσασσών,
εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι χ!ηματοδοτικά κεφάλαια για «δυνατές
χει!ησεις πλεον υπαΟΧο
Κατά τον κ. Μπενσασσών, η Σ2NA
θεται υπό αμφισβήτηση ή υ
Τουρκία
διαμη
σφαλώς
KumpOS
Τμηματα του
σωματος του
Κασόγκι Βρέθηκαν
κατακρεουργημενα
η οποια εχει το οικαιωμα να επεχτ
τα χω!ικα της υοα τα οπ
τικά στην Ε
Τουρκίας,χαιωμάτων τηςχο), αλλά
ε μια σΧΑηQη αναχοινωση απαντα
οεκπρόσωπος του υπου)
χία διαμηνύοντας πωςησχετική απα
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με
τη τοποθέτηση του εκπροσ που του τον
ωριτερα, ο εχΤΟοσωπ
υπουργ
μήματα του σώματος του δολοφονη
ουδάραβα
ένμάλ Κα σόγια θη Δημοσιογράφου
Ελληνικη Ανταγωνιστικότητα: Κανστικη απαντηση
του ΥΠ. Οικονομίας σε ΣΕΒ
βρέθηχαν έντονα κατα
τηλεοπτικό δίκτυο Sky News
ου καναλιου, το π!οσωπ
ίναι αν μη τι άλλο άχαρο, επιφα
είς εγχώQ1οι θεσμοί να επιδιώκουν να
σε στατιστικά στοιχεία από διεθνείς πη
ουδά!αβά δημοσιογ!άφου
μορφωμενο
κότερης κατάστασης της χώρας». Σε άλλο
σημείο η ανακοίνωσης του ΣΕΒ ανάφερε
ότι η Ελλάδα έχει καλές επιδόσεις στις
γές (70%), και λιγότερο σε ερωτηματολόγια του WEF (30%, από 69% προηγουμ
u Sky News u
έστε!ες τον π!αγματικών, παρά
γνωρίζοντας τη σημαντική βελτίωση που
υποχειμενιχες εκτιμήσεις περί της γενιμοκρατία!
ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 20
εκατομμυρια οι
τουριστες στο
οκτάμηνο ΙανουαρίουΑννονστον
ο υπουργείο Οικονομι
ας και Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του με
αφορμή τις αναφορές του Συνδέσμου Επι
χειρήσεων και Βιομηχανιών, σχετικά με
την πρόσφατη δημοσίευση της Εχθεσης Α
νταγωνιστικότητας για το 2018 από το
Ποιοι είναι οι δεκαεπτά καθηνητές ελληνικών
Πανεπιστημιων, με τη σημαντικοτερη
επιστημονικη επιρροη Παγκοσμιως
σημειω
ημαντική διάχρση για δεκαεπτά (17) καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων απο
ευταιο εβδο
ληνική Οικονο
μία του ΣΕΒ, υπογραμμίζεται με έμφαση η
υποχώρηση της Ελλάδας κατά τέσσερι
λεί η συμπέρίληψή τους στη διεθνή κατάταξη Highly Cited Researchers (h> 100) της
Ειδικότερα, πρόκειται για οκτώ (8) καθηγητές από το Εθνικό χαι Καποδιστριακό Πα
πιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), έξι (6) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), δύο
σε!χομενη τονοιστικη κινηση στο οχτα
Αυγουστου φτάνοντας θέ
άταξη
στήμιο Ιωαννίνων
John Hopkins Uni
γωνιστιχ
θοδολογία και συνεπώς η σύγκριση με
Πρώτος παγκοσμίως, με βάση την κατάταξη, είναι ο καθηγητής νευροεπιστημών του
τουρισμο συμφωνα με τα
y, Σόλομον
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος να
μφανισουν αυξηση Χατα
8 ετεροαναφ00
υ ΕΚΠΑ με την ση-ΝΑΝΑ
μαντική ερευνητική επίδραση παητές
αις είναι από την Ιατρι
πλέον στηρί
ζεται περισσοτερο
η έρευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι από την Ιατρική, ο Γεώρ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα