Πρωτοσέλιδο Τα Σελινιώτικα Νέα:Recognized text:
ΣΦΑΚΙΑ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥ ΑΛΗΔΑΚΗ
ΧΑΝΙΩΝ
Εγκαινιάστηκε το δημοτικό
Μουσείο στο κτήριο
Παύλου Μπικουβάρη tomor10
m gases
ταΣελινιώτικα Νέα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΛΙΝΟΥ , ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ-ΣΦΑΚΙΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Ap, Φυλλου 922
Τετάρτη 24OT1Alou 2018/Τμή 1,00€
Πρόσκληση
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ντας το napo0οακό δριμενους δοκμής τον
διά στο χώρο του r. Δημοτικού Σχολείου
Ουλητρα Αννα -Hapia Kaunoupon Certified
Τα κροουά της ε)pennk οοδεάς θα δοκιμαστούν
καλύτερο.
σφερθεί το ημα του κροου που προοκο,noov
Ηπρόοκλιση αφορά όλους και ca lovo mapare
Αυξάνονται αντιδράσεις σε όλο το Δήμο Καντάνου-Σελίνου στην απόφαση της
Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας να αναστείλει την λειτουργία του υποκαταστήματος
koukaks group
ουντΠαλαχοι και ιδιωτες, τοπικοί φορε ς ελ ουν οαφου μαρμα στην δε ρημα της
ονταξιούχοι και ιδιωτες της
τράπεζας κάνοντας της ξεκάθαρο ότι σε περίπτ οση που εν τέλει υλοποιήσει την απόφαση
της αυτή θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους και θα σταματήσουν κάθε συνεργασία με την
Τράπεζα με ότι αυτό συνεπάγεται.
περιοχής στέλνουν σαφές μήνυμα στην διοίκηση της
EST 197
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΚΑΚΗΣ Α.Ε
ΤΙΣΠΡΟΣΦΟΡΕΊ nor
Σελίδα 24,25
ΤΡΕΧΟΥΡ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ
Σελίδα 6
-,-E-2T10
15 25 KIAA
ΑΝΑΣΤΑΤηΣΗ ΓΙΑΤΗΝ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Εξαιρούνται αγρότες
3) 40-0-0 2510AA ΟΥΡΙΑ ΒΡΑΔΕΊΑΣ
του Νομού Χανίων
Kpcor akciou μας
KP.ET.AN
θΩΜΑΔΑΚΗΣ Α.Ε.
ΜΕΧΡΙ ΕΕΑΝΤΛΗΣΕΩΣ
TON AnoOEMATON
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 2821 096400
neprononc μαλλών
TA 28210 %403, Kry. 6062 40401
Pizza & Espresso Ηρ. Πολυτεχνείου 29, 28210 45045 | Λεωφ. Ηρακλείου 28