Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
01-1 Nav