Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Folli Follie: Ψάχνει ανάχωμα στο γκρεμισμένο τείχος προστασίας
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5338 Τετάρτη 24.10.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Κόκκινοι
δανειολήπτες
Σταθάκης
Hogan Assessment systems
>>> Τελ.
την Ηγεσία
Καταργείται η χρέωση προμηθευτή και το
τέλος λιγνίτη
κουρέματα ως
από την ICAP
Με 90.144
πελάτες της-κατόχους «κόκ
επιστολές σε
οανειου το οποιο ειχε
χαρτοφυλάκιο με τον χωδιχό
«Zenith», η Eurobank
σέφερε μ
για να κλείσουν οι υποθ€
σεις. Ωστόσο τα αποτελέσμα
τα, σύμφονα με πληροφορίες
«κουρέματα»
για επιστροφή ανα000μικων
90.144 επι
πενιχρά: Από τις
στολές και μετά από λεπτομΕΟή διασταύρ
στον οι 85.000 πελάτες επιβε
ότι τις παρέ
Απο αυτους αντα τοχοι
μόλις οι 5.363 πελάτες, ήτοι
Με τις επιστολές αυτές οι Γιαννακίδης:
ρώνονταν για την πρόθεση
της τοάπεζας να ποοχαοήσει
τοφυλακίου και αφετέρου,
χαΛουνταν να επικοινωνήσουν με αυτή, προκειμένου
να διευθετήσουν οριστιχά
εργαλειων γιάεπ ειρήσεις
ευνοϊκούς όρους. Στους
«Η. Χώρα, μετά την ασφαλή
E&οδο από τα προγράμματα και
νοι σε επιχειρησεις που έχουν
καινοτόμα και εξοιστρεφή χαρριστικά και πριμοδοτούν
όρους αυτούς περιλαμβανό.
nouoeΕΦΚΑ
ταν και αποιε
μα) της οφειλής σε ποσοστό | την επιτήρηση υλοποιεί το δικό
έως 80% κατά μέσο όΟο (οι της σχεδιο για ένα δίκαιο και
βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.
Είναι προφανές ότι η συγκυρία
κριτήρια όπος η ενίσχυση της
απασχόλησης, οι συνέργειες και
επιστολές
αυτές ήταν, η Ι
η καινοτομία.
τελευταία επικοινωνία,
καθώς είχε προηγηθεί επικαι οι συνθήκες δίνουν προοπτι- Το xuelo χαρακτηριστικό των
άλλες κή ενώ η βελτίωση του οικονομι- ελληνικών επιχειρήσεων είναι
κού κλίματος αποτυπώνεται το μικρό και μεσαίο μέγεθός
κοινωνία γραπτώς
καθημε°να», δη οοσε ο υφυπο
υογός Οικονομίας και Ανάτους και δικη μας πολιτικη ειναι
να προσαρμόσουμε τα χρηματοΗαίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του
Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης χαι Εφάπαξ ΠαρΥπενθυμα:εται ότι και στο
ο πακετο δανείων καταναλιοτικης πίστης ΧΟίς εξα- πτυξης Στάθης Γιαννακίδης δοτ
ικά μας εργαλεία σε αυτές
(ΕΤΕΑΕΠ), από όπου λαμβάνει ο σιηταξιούχος την
στην Αυγή.Οπως αναφέρει ο
v4 υπουργός, η κυβέρνηση και
με στόχο τον εκσυγχρονισμό
τους, τη συνδεση του πρωτογεοχων
κυρια επικουρική συνταξη
σφαλίσεις, που είχε πα)λησει
το 2017, επίσης
αντιστοιχες επιστοΛες με τις
να προσέλθουν για οριστική
0.000 το Υπονογείο Οικονομίας διαθ- νούς τομέα με τη μεταποίηση
ά από χρημα
διατάξεις
ικά εργαλεία με στόχο την
ενισχυση της ρευστοτητας και τη
χρηματοδότηση των ΕπιχειρηΗ διοίκηση
Φορεα Κοινωνικής Ασφαλισης
σήμερα σε λει
line εφαρμογή για την ηλεκτονιχή υποβολή αιτήσεως
οποίες καλούνταν οι πελάτε
ς τους δυναμική
αΟΧί ει να αντιλαμβάνεται σταδιακά ότι η βίαιη προσαρμογή
του αρθρου 6 του
4051 2012 και του αρθ ου
θετει απο
τουργια on πρωτου παρ
ρύθμιση της οφειλης τους,
ανήκει στο παρελθόν χαι !
αχτιδα αισιοδοξίας υπαοχει
. ΙΑ υποπαρ
μευοση που έφτανε ως χαι
αποτυπουια τους στην π2αυατι90%. Στην επι
εκείνη, από τις 120.00 π
IA.5 χαι υποπαρ. ΙΑ.6 του
4093/2012 στην κύρια και
ταν προγραμματων, τοσο αυτον
συνεχίσουμε με αποτεΑΕσμα
τικότητα τις μεταρουθμισεις χαι που αφορά στις μειώσεις την επικουρική συνταξη
να δικαιώσουμε τις προσδοκίες
λήπτες επιστολών ανταποπου εφαρμόζονται όσο
έχουν
εφαρμοστεί,
(αναδρομιχά)
αυτών που θα τεθούν σε λειτοενο διάστημα,
συγκεχοπου
τούς όλον αυτόν των θυσιών θα
νη αναπτυξια