Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATA J Κοοδικός 871
Ετος: 60-Εγνατία 64-τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778
1 E-Ap.Φύλλου: 1364 Τρίτη 23 Οκτώβρίου 2018
«Πολυτέλεια»
το σέρβις
αυτοκινητων
στη Θεσσαλονίκη
«Βουλιάζουν
οι ακτές σε Τρεις
περιοχές της Ελλάδα
κραυνη αγωνιας
από Τους φοιτητές του ΑΠΘ
Δωρεάν
μαθήματα
γερμανικών και
γαλλικών στη
Θεσσαλονίκη
>>>4n
Αποζημίωση 5 εκατ. ευρώ ζητά από το Ιπποκράτειο η οικογένεια της μεσίτριας που δολοφονήθηκε
Κλειστά τα καταστήματα στις 26 Οκτωβρίου στη θεσσαλονίκη
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Ως ημέρα υποχρεωτικής!της Περιφέρειας Κεντρικής Ι- κανονιστική απόφαση
αργίας ορίζεται η 26η Οκτω-1 Μακεδονίας, η 26η Οκτω-| Νομάρχη Θεσσαλονίκης
βρίου 2018, για τα εμπορικά | βρίου, επέτειος της Απελευθ-| 22/01.1 3248/21-10-2005), η
καταστήματα του Πολεοδομι- |έρωσης της Θεσσαλονίκης! οποία δεν έχει ανακληθεί
κου Συγκροτηματος Θεσσα- οριζεται ως ημερα υποχρεω-1 εως σημερα, για τον ορισμό
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές αποστέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
Εκπαιδευτικό
ρογραμμα για την
ασφάλεια των
προσωπικών
δεδομένων
ια παιδιά
ικής αργίας. Ισχύει η απόφ-1 της 26ης Οκτωβρίου ως
υποχρεωτικής
Σύμφωνα με ανακοίνωση αση της πρώην νομαρχίας! ημέρας
του Αντιπεριφερειάρχη Ανα-Ι Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1558, αργίας για τα εμπορικά καταπτυξης και Περιβάλλοντος ! τεύχος δεύτερο, 15/11/20051 στήματα
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652