Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 23/10/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τα περιθώρια ανόδου «επιλεγμένων» μετοχών
Το Τελευταίο στοίχημα του ΧΑ για το 2018
Βορείου Ελλάδος
Alpha Bank:
Το ποσοστό ανεργίας υπεχώρησε περαιτέρω στο 19,0%
θα συνεχισει να συρρικνώνεται
NUNTIUS
Nuntius: Επενδυτικές
υσεις και δωρεάν σεμι.
ναρια για Πετυχημένες
το εργατικό δυναμικό της χώρας
λύσεις και lupeov miALPHA BANK
κο συρρικνο μενο μερα αναμένεται να δυο ερα οτην ανα
κου ουναμικου στη χώρα αναμένεται να ουσχερανει Την ανα.
πτυξιακή δυναμική της επισημαίνει η Τράπεζα. Κρίσιμη για
την ανάπτυξη η προσέλκυση επενδύσεων.
ALPHA
Σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ΤΟ ηοσοστό ανε
ργίας υπεχώρησε περαπέρω στο 19,0%
τον Ιούλιο του 2018 έναΜ 20,996
TOAIO ΤΟ 2017, ενώ κον μέσο
ΣΤις 26 Οκτώβριου οι Πληρωμές Του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους
διαμορφώθηκε σε 19,8%.
Onως επισημαίνει η Alpha Bank ΑΛΦΑ
2,18% στο εΡΟμαδιαίοτης δελτιο, η
μειωση Του ποσοστου ανεργιας οφειλε
τα κατά κύριο λόγοστην αύξηση του
αριθμού των απασχολουμένων (κατά
62,4 χιλ. άτομα στην Περίοδο Ιανουα.
ρίου-Ιουλίου 2018)
Εγκρίθηκε η μεταφορα Πίστωσης, ύψους 315.03 1.AUTO Ορίζει απόφαση της υπουργού
71.224.778,94 ευρώ, προκειμένου να Εργασίας, Έφης ΑΧΤσιόγλου, σύμφωνα με
Προχωρήσει η καταβολή της πληρωμής την οποίατα χρήματα θα πιστωθούν στους
Οκτωβρίου του Κοινωνικού Εισοδήματος Τραπεακούς λογαριασμούς στις 25 Οκτω
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιούχους, ΤΟ βρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμα στους δικαι
σύνολο των οποίων
ανέρχεται στους
ούχους Την επομένη, 26 Οκτωβρίου 2018
ημερομηνιες
για οσους νοικιαζουν
ακίνητα μεσω AirBnB
>>( 3η
Σε αναβάθμιση
εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων Που
εξέδωσαν ελληνικές σταθερό outlook,
Τράπεζες προχώρησε ο οίκος αξιολόγ-- NBG Programme
ησης.
Πεζος ΕΤΕ-2,32%
επιβεβαιώθηκε στην
κλίμακα «BB-» με
σε «ΒΒ» από «BB-»
με σταθερό outlook.
εκδοτών
Οπως επισημαίνει η
αξιολόγηση των
συγκεκριμένων
ΤΙΤΑων «περιορίζεκαλυψη για να αντε
ξει Το στρεσάρισμα
σε σενάρια που
αφορούν επίπεδα
α ξι ο λ ό γ η σ η ς
υψηλότερα από την
01 Παραπάνω αξολογήσεις είναι έως
και έξι βαθμίδες
ομόλογαελληνικών
Τραπεων
n Fitch
11 (NBG 11) ava- navo ano
ΤΙς ται» από την κατά βαθμίδα «Β»
Φωτίου:
Σε τέσσερις άξονες το νέο
παραγωγικο μοντελο Της
βαθμίζεται σε «BBB- αντίστοιχες των 2596 υπέρβαση των
σταθερό outlook
. Το καλυμμένο Προχώρησε στην
Με βάσητις αποφά- » ano «BB-» με ελληνικών τρα- καλύψεων (collater- To NBG 11 και ο
σεις του
πεζών. Η Fitch al) στην onoia ΤΙΤλος που εξέδωσε
σημειώνει ότι στηρίζεται η Fitch. η Πειραιώς αντίθετα
κινούνται στο 'BBNBG
Programme! (NBG ομόλογοτης Πειρ- κίνηση μετάτην Για το NBG 1 δεν andB' αντίστοιχα
1)της Εθνικής Τρά- αιώς αναβαθμίζεται αναβάθμιση των υπαρχει επαρκής