Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TΡΙΤΗ

τώρα!

23

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4971/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ-ΛΑΤΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ
ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACHAIA CLAUSS
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η αρχή του
τέλους της
δυστυχίας

Κοµµάτι της ιστορίας
της Πάτρας, της
Ελλάδας, της Ευρώπης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗ
ΣΚΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 10

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ
ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ

‘

∆εν θα γίνουν
εκλογές τον Μάιο
ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ Ν.∆. ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ
ΣΕΛ. 2

ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Όλο το σχέδιο
για τις 120 δόσεις
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Τι τρέχει στις
βρύσες µας;
ΣΕΛ. 10

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

ΣΕΛ. 3

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ∆ΗΜΟ, Η ΚΕ∆ ∆ΙΑΦΩΝΕΙ

Aνάπλαση
και σκαµνί...

Νέο κρούσµα
εξαπάτησης
ηλικιωµένης
ΣΕΛ. 7

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΓΙΑΤΡΟ

Α. Μαστοράκου:
«Μην βιαστείτε
να εγγραφείτε»
ΣΕΛ. 4

Α Θ Λ Η ΤΙ ΣΜ Ο Σ

ΣΕΛ. 13

Με «µνηµόνιο»
η επόµενη µέρα

«Άλµα Ζωής»:
Ένα µικρό θαύµα!

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΝΕΑ Γ.Σ. ΑΥΡΙΟ (6 µ.µ.)
ΣΕΛ. 19-26

ΣΕΛ. 9, 15