Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 20-ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27155
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
010. VIa ερευνα
και αναπτυ η
ΠΟΛΙΤΙΚης σταθερότητας και
εςοοου απο τη κριση η χωρα
-επέρασαν κάθε προηγούμενο οι δα
πάνες) ια την εοευνα και τηντανά πτυξη
στη χω!α μας, οπως προκυπτει απο τα
προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέ
ντρου Τεκμηρίωσης. Συγκεκ!ιμένα
ταχτιχη των καθυστερήσεων
ναι σε βάρος της Ευρώπης
ο 2017 (1,14% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ)
κά με τα θέματα που συναρ
αυξημε,016 %αι
κατά 545 εκατ
ολοκλήρωσης, ο πρωθυποΟγός Αλέξης
Τσίπρας τόνισε ότι στα μεγάλα
κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η
ΕΕ η τακτική των καθυστερήσεων
αναβολών στις οποίες επιδίδεται η ΕΕ
ίναι σε βάρος της Ευρώπης, της αξι
πιστ ιας των ποΜτιχων
των λαών
σχέση με
σοστά επί του ΑΕΠ ήταν 1,01% το 2016
χαι την τεχνολογία κατα-ΤΕΤ
γράφεται χαι στον ιδιωτικό
οστήριξ
Υπερβαίνουν τα
2,5 εκατ. οι
συνταςιουχοι στην
Ελλάδα
σιο 2021
πως «η όποια καθυστε
ναι και πο
ρηση θα
εδίων πο
ανάπτυξη». Είπε ότι
ια το Brexit, δεν υπάρχει αμφιβολί
α ότι η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου
με την υπόλοιπη Ευρωπη, δηλαδή, με την
ΕΕ ειναι σε ενα XQ1σιμο σημειο, κινειται
επι uQou ακμής», δήλωσε ο πρωθυπου!
γός, Αλέξης Τσίπ!ας, κατά τη συνέντευ
ξη Τύπου που πα!αθέτει μετά την ολοκλή!ωση των ε07ασιών της Συνόδου ΚοQUq ής στις BQuξέλλες. Είπε ως προς το
θέμα ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο και εξέφ@ασε την ελπίδα ότι είναι προσωρινό.
νωμένου Βασιλείου
ν ώθηση σ
αυστηρός λέγοντας στους συν
ωσουν ω
Τις εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος
Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΑΙΟΣ» για την απο
νομικής δαπάνης των χο!ηγούμενων σννταξιοδοτικών παροχών τους μήνες !
νιο και Ιούλιο του 2018 ανακοίνωσε του.
πονογείο ΕΟΥασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι χής Αλληλεγγύης
Τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προ
σπάθειες του διαπραγματευτή της ΕΕ, Μ
πωση της δημοσιο
ποι για να βγούμε από το αδιέξοδο χωρίς
Πρόσθεσε πως ούτε και ο Ευρωπαϊκός
Πυλώνας Κοινωνι χών Δικαιωμάτων μπο
ρει να χρησιμοποιειται μονον σαν πυροτε
χνημα, χωρίς να εφαρμόζονται όλα αυτά
μους. «Εάν τεθεί επισήμως θέμα παράτα
σης της μεταβατικής περιόδου, ώστε να
βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση, η Ελλά
δα προτίθεται αυτό το αίτημα να το υπο
στηρίξει», είπε
Συγκεχριμένα, τον Ιούλιο του 2018 πληρώθηκαν συνολικά 4.472.993 συνταξιοδοτικές παροχές, από τις οποίες οι 2.838.070
κές χαι
αποτελέσματα. Ο πρωθυ
1.229.002 επικουρι
Στον εναρετο ορομο η ΕΛΛαοα συμφωνα
με τον ΟΟΣΑ
μερίσματα. Η
που κατέβαλαν
νήλθε στα 2.304.099.576 ε
ονται αι
επισημαινον'Tac πω
1 η στήQ1ξη του ΟΟΣΑ στην Ελλάδα
της ζημιάς που
ζει την τραγική κοινωνική χρίση που πέ
ρασε η Ελλάδα τα τελευταία έτη. «Αντό
αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και για
τον ΟΟΣΑ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να
Εκτινα η του
για την αποκατάσταση
σταθερότητα χαι τη συνέχιση των πολιτι
τζιρου της
για την πορεία
Ολόκληρη η δήλωση του Μάριο Λόπεζ
ει την Ελλάδα
της ελληνικής οικονομίας, εκφράζει στο
Μικτής
ν στον Δημήτρη Μάνοο Αθηναι
μεταποιησης
Σε ότι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γ!αμματέας τη
Συντονιστικής Επιτροπής του 007
Αννο ν στο
σμού για την Ελλάδα, Μάριο Λόπεζ Ρολ
Καθοριστικός παράγοντας τα Υονίδια
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώ
ριο του διεθνούς Φόρουμ της Ρόδου, ο
λντάν επισημαίνει πως
άλη αύξηση 20,5% ση
για τις σπονοες του αν ρωπον
τζίρος στην εγχώQ1α βιομηχανία τον Ανφέτος, λόγω κυρίως της ανόδου
Μάριο Λόπεζ. Ρο
γουστο ε
κών βιομηχανιών
ΣΤΑΤ, ο γενικ
έχει να κάνει μόνο με το διάβασμα ή με την τύχη το αν θα μπει ένας μαθητής
σημειώνοντας πως αυτή είνα μια πολύ ση
στο πανεπιστήμιο, ιδίως σε ένα «καλό» πανεπιστήμιο, αλλά και με τα γονίδια του, σύμ
φωνα με μια νέα βρέτανική γενετική επιστημονική μελέτη. Το ίδιο ισχύει και για το πό
σο πετυχημένη θα είναι η με
ς κύκλου εργα
τα πο!εια του ως φοιτητης
υ Λονδίνου, που μελέτησαν στο
χαι εξωτερικής αγορας) παρουσιασε αυ
ξηση 20,5% τον Αύγουστο 2018 σε σύγκρι
χεία για 3.000 ζεύγη διδύμων, προκειμένου να βρουν σε ποιο βαθμό υπάρχει γενετικό υ
πόβαθρο στην απόφαση και στην ικανότητα ενός νέου να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο, χα
βέρνηση εφαρμόζει τις σωστές πολιτικές
όπως είπε, για να σταθεροποιήσει την οι
κονομια, να χέρδισει την εμπιστοσυνη των
επενουτων και να αρχίσει να αντιμετωπ
ν στο συμπέρασμα ότι ο γ
ικός παράγοντας δεν παίζ
αθόλου αμελητέο oo
σε συνδυασμό ασφαλώς με περιβαλλοντικους χαι χοινωνικούς παράγοντες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τριετή ανάπτυξη προβλέπει ο ΟΟΣΑ
  Ανάπτυξη 6,7% εφέτος και 4,8% το 2022, προβλέπει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, ενώ για το 2023 εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 2,9%. Η ισχυρή ανάπτυξ&e
 • Ερχεται το παιδικό εμβόλιο της Pfizer
  Είναι καιρός για την Ευρωπαϊκή Ενωση «να σκεφτεί» το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες με θέμα την &epsilon
 • Εξηγήσεις για την τακτική απέναντι στον κορονοϊό έδωσε ο πρωθυπουργός
  Για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για τους πολίτες 60 ετών και άνω μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ολομέλεια. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι προχώρησε στην &a
 • Αύξηση του PMI για την ελληνική μεταποίηση
  Στις 58,8 μονάδες έκλεισε τον Νοέμβριο ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI), τιμή οριακά χαμηλότερη από τις 58,9 μονάδες του Οκτωβρίου, υπ&o
 • Ερντογάν: Η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται σε σωστό δρόμο
  Η Τουρκία βρίσκεται σε έναν «παρακινδυνευμένο, αλλά σωστό» δρόμο στην οικονομία της, υποστήριξε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υπερασπιζόμενος την αμφιλεγόμενη θέση του να μ&epsilo