Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΣΑΒΒΑΤΟ

τώρα!

20

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4969/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΡΑΞΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Η Ε∆ΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ,
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

«Εσπασε» το φράγµα
των 150.000 αφίξεων!

«ΤΙΤΑΝια»
προσπάθεια
για ηρεµία

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 16

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ...
ΣΗΜΕΡΑ ΤΣΙΠΡΑΣ-ΚΟΤΖΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

«Μετωπική»
για την επιστολή
ΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ
ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΛ. 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καλαµάκι:
Το νερό δεν
πίνεται...

ΣΕΛ. 7

600.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Νέα «καταιγίδα»
κατασχέσεων
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΣΕΛ. 4
ΕΚΤΟΣ ΡΑΠ
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΙΡΜΠΑ

ΣΕΛ. 11

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ
ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ
-ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ο δρόµος
«ρούφηξε»
τη σκούπα

Περιοδεία
και οµιλία από
Κουτσούµπα

ΣΕΛ. 10

Ασυµφωνία...
αντιλήψεων
ΣΕΛ. 6
Η 4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ACTIVEWOMEN

Θυρανοίξια µε συγκίνηση

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΙ
ΤΟΝ ΑΘΛΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Α Θ Λ Η ΤΙ ΣΜ Ο Σ

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Με σηµαντικές
παρουσίες

Προµηθέας:
Πάµε σαν
πέρυσι
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑ∆ΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Παναχαϊκή: Παµπελοποννησιακό
µε Ολυµπιακό
ΣΕΛ. 17-24