Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
1 Ιαρασκευη
0ετωβρίου
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Αριθ. φύλλου 5632
Τιμή φύλ. : 0.15 €
"Πράσινο φως"
από τις Βρυξέλλες
για το Νότιο Τμήμα της E65
Εορτασμός της «Ημέρας
της Ελληνικής Αστυνομίας»
και του Προστάτη του Σώματος,
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου
Σάββατο 20 Οκτωβρίου
στα Τιμολόγια της ΔΕΗ
Θέμα χρόνου είναι πλέον
οι αυξήσειs οτα τιμολόγια
ΔΕΗ, ενδεχόμενο που έχει
αφήσει ανοιχτό και
ο αρμόδ1os unoupros
Ενέργε!as, Γιώργοs Σταθάκη.
e-Τιμολόγια
υποχρεωΤΙκα
από 1ης-1-2020
Σελίδα 13
Σελίδα 1) | Ε.Π.Σ. Κοζάνης:
Πάνω από
Σχολή Προπονητών
Ποδοσφαίρου UEFA-C24
60.000 τίτλους
βιβλίων
διαθέτει για
η Κοβεντάρειος
βιβλιοθήκη
Αναμένονται
οι επιπτώσεις
Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ η έννοια του ηρωτοφα
νούς έχει πα χάσει τη σημασία της. Το
Το δανειστικό τμήμα
της Κοβενταρείου Δη
μοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης, επεκτείνον
τας τις λειτουργίες
τουνεου της κτιριου,
διαθέτει τίτλους δα.
νεισμού σε πάνω από
πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του (!) να μη ρίξουν
την κυβέρνησή του για το ονοματολόγιο, ενόσω μάλιστα
διαρκεί το υπουργικό συμβούλιο. Τρελά πραγματα! Αν m
φορα Αριστερά» είναι στο ότι, εξαιτίας του κυνισμού με τον
oro io Υαντών ονται στην εξουσία, κάθε φορά είνατη πρώτη
φορά. Είναι ικανοί για το χειρότερο και το an°δεικνύουν
Ο καθένας δικαιούται να υποθέτει ότι το προχθεσινό "μα.
στικό-νεύμα των δύο κυβερνητικών εταίρων στη Λέσχη
Αξιώμα τικών δεν πήγε καλά. Ειδάλλως
συνέχεια στη σελίδα