Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Η Αστυνομία εορτάζει
τον προστάτη της
στη ΣΠάρτΝ>σελ 7
Το παραμύθ της εβδομάδας
στον «Λακανικό Τύπο»
Σε νέα εποχή με στόχο
την επιτυχία η ΑΕ ΣΠάρτη
| Νέος Πρόεδρος ο ΓΛολαλός, σελ.15
Ο επίμονος σοφός > σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευη 19 Οκτοβρίου 2018 | Έτος 23° | Apeμός 5506 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Παρέμβαση του Μητροπολίτη Ευσταθίου μετά από τις συνεχόμενες αυτοχειρίες
| Τέλος
τα δημοτικά τέλη
στον Δ. Ευρώτα
για τα ακίνητα
χωρις ρευμα
Η διαδικασία για
την ένταξη στον Νόμο
«θανάσιμο αμάρτημα
η αυτοκτονια»
11 τα περιστατικά στη μητροπολιτική περιφέρεια από τις αρχές του έτους
Απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη οιμη ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες στον Δ.
Ευρώτα. Οι σχετικές αιτήσεις
των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών ακινητων ηρεηει να
υποβληθούν στην υπηρεσία
εσόδων του Δήμου Ευρώτα
έως τις 20/1/2019
Σε εφαρμογή του άρθρου
222 του Νόμου 4555,18 n
υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα
πρέπει να ενημερώσει τους
ιδιοκτήτες ακινήτων nou
έχουν ηροθεί ή Πρόκειται να
Προβούν σε διακοηή ηλεκτροδότησης τους τα εξής:
1 . «Ακίνητα, στα οποία διακοπτεται η
α αλλάσσονται an την κατα
ονταΠΟδοτικού
ΠροΒληματισμό όσο και a n
συχία έχει προκαλέσει η δρα- να θέσουν τέλος στη ζωή τους λευταίου διαστήματος προκά- Μονεμβασίας και Σηάρτης. Ο
ματική α ηση των υπό τοβάρος ηρο λημάτων λεσαν την ηαρέμ αση του σεπτος ποιμενάρχης ηροσθέτει τέλουςκοοοοτοος και ο
περιστατικών αυτοχειρίας. το nou αντιμετώπίζουν. Μάλιστα, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη ότι «από συμπάθεια προς τους |
τελευταίο διάστημα σε περιοχές αρκετοί αηό τους αυτόχειρες Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. αυτόχειρες. αλλά και ano no
του Δ Σπάρτης αλλά και της
Λακωνίας γενικότερα. Το φαινόμενο λαμβάνει ολοένα και
με αλύτερες διαστάσεις και
απαιτεί την ευαισθητοΠοίηση ανάλογες τάσεις και διαθέσεις αμ ρτημα», ενώ υηενθυμίζει την ηροσέξετε Προς anopuyn | ται να χρησιμοΠΟιηθούν
του κοινωνικού συνόλου για
την αναζήτηση των αιτιών nou
οδηγούν συνανθρωπους μας
Τα θλι ερ γεγονότα του τε
νίες στη μητροηολίτη Περιοχή
Βολή ενιαίου
φαίνεται ότι «Κρύβουν» επιμε
λάς την anopaan va "onoxcoρήσουν», καθώς δεν έχουν
παρουσιάσει προηγουμένως
Ευσταθίου, ο οΠοίος σε εγκύ
κλιό του Προς τους n1στούς τονί ει ότι nauro ειρια θεωρείται
από την Εκκλησια"θανάσιμο
ογάπη και ενδιαφέρον ηρος
τους ώντες χριστιανούς μας.
σας απευθύνω την επιστολή
μου αυτή και σας napaKa ωνα
τισμού, από την ημερομηνία
B0λής δήλωσηςτου ιδιο.
κτητη τους ή του νόμιμου ΕΚ
| npoawnou αυτου ηρος τον
οικείο δημο ότι δεν ηλεκτροδοτούντα και ότι δεν ηρόκει
Μέχρι την unoB0λή της ανω
| τέρω δήλωσης. τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία
ακινήτου και καταβάλλονται
σε συγγενείς, φίλους και Υ ω
στούς.
ότι σεδιάστημα 10 μηνών
έχουν σημειωθεί 1 1 αυτοκτοαυτού του ono ενημένου εγ
χειρήματος», συνέχεια σελ. 9
Το ένδοξο παρελθόν ζωντανεύει
στη «νέα» Κουμαντάρειο Πινακοθήκη
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
21 του από 24.9/20.10.1958
B.6. IA 171
δήλωσης διαπιστωθεί ηλε
κτροδότηση ή χρήση του ακιντου επιβάλλεται σε βάρος
-η-την uro ολή της
Θα φιλοξενήσει μόνιμη έκθεση με έργα σπουδαίων καλλιτεχνών μετά από 10 χρόνια
Ύστερα από δέκα και Πλέον
χρόνια το ιστορικό παράρτημα
της Εθνικής Πινακοθήκης
Σπάρτης (Κουμαντάρειος Π(Vaκοθήκη) φιλοξενεί μόνιμη έκ
θεση με έργα σηουδαίων
Ελλήνων ζυογράφων και Υλυπτον, από τον Λύτρα και τον
του υπόχρεου το τέλος nou
Παρθένη ως τον Χαλεπά και τον
αναλογεί από το χρόνο απαλλογής και ισόποσο ηρόστιμο»
Τα εγκαίνια της μόνιμης έκθε
σης με τίτλο «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΗ 19ος-20ος αιώνας», θα
ηραΥματοηοιηθούν το ΣάΒΒατο
27/10 και ώρα 8.00 μμ
Η Χρυσή ευκαιρία
της Αναστασίας Κανελλοπούλου
συνέχεια σελ 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα