Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 19.10.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6145
Μεγάλες εQδισμένες οι ΕΠΥ των χαμηλών τιμολογίων
Ανθου ες ο θησαυρός των ανασφάλιστο ΙΧ
Το πλεονέκτημα του
χρόνου και η συνεχής πίεση
Πονθμισεις χάνουν τα funds στους κόκκινους δανειολήπτες
Νέα πραγματικότητα για τους χιλιάδες οφειλέτες τα
δάνεια των οποίων αγοράστηκαν από ξένα funds. Τι
στρατηγική ακολουθούν στις ρυθμίσεις και που διαφέρει από αυτή των τραπεζών. Το πλεονέκτημα του
χρόνου και η συνεχής πίεση
Κ.Π. Ίδομα
Σταύρος
1180|σσότέρες
από 3,4 εκατ.
Αντιμέτωποι με τα ξένα funds βρίσκονται πεοισσότέ 001 από 150.000 δανειολήπτες, των οποίων το χόχχινο χαταναλωτικό δάνεια, τα χρέη από πιστωτι- τεκτονικό τοπόσημο, πεQ1βάλ.
χες χαρτες χαι οι μη εξυπηρετούμενες ληλα μητροπολιτικό πολιτιοφειλες απο υπεραναλήψεις μετρητών Πολιτισμού ΊδQuuα Σταύρος
αγοράσθηκαν από τις ενες εταιρειες. Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αναφοράς
το 2018
Αποτελώντας παγκόσμιο αQxΤαχείες διαδι ασίες για τα
δημοσια έργα αι ΔικασΤΙ Q10
για απαλλοτοιωσεις
στικό πQ000ισμό, το Κέντρο
ΣτΕ ο Βαγγε
Μαουνάκης για να τον
για την Αττική και την Ελλάδα.
Η υλοποίηση του OQάματος
αυτου, το οποιο μοιοςονται η
Ελληνική Πολιτεία, το ΊδQuμα
Σταύρος ΝιάΟΧος και το
ΚΠΙΣΝ, υπήρξε η βασική
πρόκληση που το ΚΠΙΣΝ είχε
να αντιμετωπισει.
το 2017 οι επισχέψεις ξεπε!α
σαν τα εχατομμυουα, ενω το
ΙΧαστηριο για απαλλοτριώσεις και πιο γρηγορες διαδικασίες στα δημόσια έργα, ποτεινε ο πρόεδρος της Ένω
lehuqu ημ ο ν Ελλάδας
ποιος gelou νης
β ατο
έχουν ήδη φτάσει τα 3,4
(ENIIB.
επ στQάφ
εχατομμύQ1q. Ο Διευθύνων
Θεσσαλίας Κώστας Αγο-αστός μιλώντας σήμερα σε
συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με θέμα: «
N. 441 2/2016: Κρίσιμα Νομοθετικά ζητήματα και Μετα
τισμού Ίδομα Σταύρος
Στο ΣτΕ προσέφυγε ο υπόθεση του πλοίου Noor
επιχειρηματίας Βαγγέλης Όπ
εμπειρία από την εφαρμογή του
ιαινεται στην
και ανά!χονται στο Κέντρο
ένα έργο μέχρι την ώρα που θα πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες χρειάζονται στην καλύτερη περίπτοση 12 μήνες,
διάστημα που ξεπερνά κάθε λογική, ειδικά αν σχεΥΤεί
ως αντισυνταγματική και υρώθηκε από το Συμβούλιο
παράνομη η απόφαση της Πλημμελειοδικών Πειραιά
Ελληνικής Αστυνομίας με (201 /2018), το οποίο αποφάισμού ΊΟΟυμα Σταύ0g
ΝιάΟΧος, επιβ!αβεύοντας τη
δημα)UQγία ενός χώου υψηλής
αισθητικής και πολιτισμού που
τους ποσ4EQει πολλαπλές
ται και η εγχοση
ότι δεν συντρέ
φορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες επι
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά (1702018)
νουν το συστημα με
αχρειαστη γρα4ειοκρατια»
τος. Κατά συνέπεια, σύμφωεπισήμ
τιοι για τις αναγκες του και με
όρο της α
την χώρα για την
εξόδου από την χώρα.