Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 61 ο-Αρ. φύλλου 1 7.375 . Τιμή 0,60 € . Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 2651025.677 33.791 . Fax: 26510 30.350 http://www proinoslogos.gr . e ailinfo pri oslogos gr
Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων Σταυρούλα Τσιάρα μιλάει στον «ΠΑ
Η ση και οι ακολουθο μενες πολΙΤ κές πληττουντους νέου επιστημονες : Hvéa
που μεταναστεύουν, όπως ιδιώτες και νοσοκομειακούς γιατρούς, ενώ :
τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα
m της
Ομόνοας
Εθνική στρατηγική για
Το Βορειοηπειρωτικό!
κάλπες την Κυριακή στα Γιάννενα για 1.700 γιατρούς!
Στο Μαξίμου τέθηκαν τα καυτά προβλήματα
της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία
δων. Από τη μια, είνα,
(a η εθνική ελληνική μειονότητα
στην Αλβανία θα
προτεραιότητα, σέπραξε από
ΤΕΟόν σε άμεση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΟΡΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ag» Βασίλης Κάγιος, σε μια ΤΕ
ρίοδο μάλιστα που η χώρα μας οενώ πολλά είναι τα προβλήματα
E arT1ας Της NP ισης και της
και για ΤΟυς συνοδε φους Τος
Μέσα σ' ατή την κρισιμη συμε σκοπό νοι εκλέ(
υποφήφα Eropoila Τσιάρα
Σωστά βέβαια η νέα Διοίκηση
θα ΤΕθούν σε άμεση (!) πρΟΤΕραιότηΤα ΟΓΕΤΡαξε» ο νέος Πρόεδρος της
κού Συλλόγου θα de
ίουν την
ρικού ου ματείου, που είαγεro. σεις με τα ελληνικά παλιΤκά κόμμα
δουν νέ ΣυλλάκουΕΣτα υκανά
νέου ΔικτικουαΣτην ου
πλευρό ΤΟΤ ΚΕΤαισταθερά στο: dia ΕΟΕ ναθοσεητα ομο μα φορά
Ωστόσο είναι κοινή διαπίστωση πό Τον Ανιπρόεδρο της ΟργάνυΜε αφορμή τις-τησε. : Τον βορειοηπειρυτικό Ελληνισμό στους κολπους της μεοοτητας, ο" οης ipyo ς μακα-11quL
Ωστόσο civai KOIV
Μη αναστρέψιμη η διαφορα ,:
(+11%) Της ΝΔ από τον ΣΥΡΙΖΑ
δηλώσειςLMnron ya T. ΠετρόΠουλο
: βαρών θεμάτυν, αλλά ακόμηκα, η
στάση της σης
OYqu που γός
νησε τα προβλήματα
,,men maen
puapn έως ανύπαρκτη!
15.000 επιχειρήσευν του Νομού Ιωαννίνων
μειωθεί ο πληθυσμός
της Ελλάδας έως το 2050
Στο Μέγαρο Μαξίμου
Συντριπτικό (59%) το ποσοστό παράστασης νίκης
Υπάρχουν εναλλακτικές για
τα αθλήματα στον Αραχθο!
είναι πλέναμην έ.
ov ro ToAmro σκηνικό στην
mip E mpa Σ κυβέρνησης . Η οινογνωσια μπο εί να οηθήσει την
Το στην Καμμένου, κ προβλήμα : προώθηση των Ηπειρωτιχων Χουσιων
Τυναπαο ολο μενων, λόγω και
mpa vouaw.
ri από ίσως στις δηλώσεις Του : κομμά η Της οποίας
Ειδυλλιακή εικόνα για το σύστημα : κόμα,ηοσήμισιχρό.
Konur!κής Ασφάλισης 6ησε. : vig μετά την κατάρΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: | |ΕΝαγιουουςεπταΕκριμένα στην περιοχή που βρ
Κάτι τέτοιο όμως -11ησελ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ << Π.Λ.»
Να μας γίνει μάθημα
: | η υπόθεση των Σκοπίων!
Σήμερα καταλήγει στο βασικό
Κρυστάλλης: Τοκυνηγημένο
«αηδόνι» του Συρράκου
σχήμα του ΠΑΣ ο Γιάννης Πετράκης
Mct zrni ο Σύνδεσμος φιλάθλων στου
Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
για τα 150 χρόνια από τη γέννησή του
Η Ελληνική κονυνία εδώ και καιρό βρίσκεται
σε μεγάλη αναστάτυσή, επειδή η Κυβέρνηση έχει
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΩ. ΜΙΧΑΑΑΚΟΠΟΥΑΟΥ
. Είχα Την τύχη και Την ευκαιρία, την Κυριακή, σης 14-10-2018,
ναπαρακολουθήσω ημερίδα για Τα 150 χρόνια από τη Υέννηση του
nvaru1κό στο ΖαΡια μας και Την παραδοση μας στα Σκοπια ΕυΤυχως
στο Πολεμικό Μουσείο
αναστείλει. Τουλάχιστον προς το παρόν. TO EmnPoupEvo dVKO
| έγκλημα. Βέβαια οι λόγοι της αντίδρασης Των Σκοπινυν στη συφωνία των Πρεστών είναι παντελώς αντίθετο από Τις δικές μας
σκέΨεις και αντιδράσεις. Εκτιμώ. Aomrov, ότι αυτή η περο- 7ησεΑ.
ότι ανΤΙΟΤΕΧΕΤαι στις
Το όΊο πρόγpwa ήταν άρτια καταρτ σμένο. Το μουσικό μέρος,
η εκπληκτική απαγγελία και η ανάγνωση από έργο του Κρυστάλλη,
οι εμβριθείς και λίαν ενδιαφέρουσες οηγήσεις εκλεκτυν ομιληniv, tκράτησαν μέχρι τέλους σε υψηλή φόρηση συνα--3ηστ.
League.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα