Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27153
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Νέα μείωση
ανεργιας στο
ΚΑΠΕ: Εμπόδιο για την ανάπτυξη
τριμηνο του 2018
οι υψηΛΕς οαπανες στην ενερνεια
Τεράστιο όφελος από τις επενδύσεις ύψους 18,1 δισ. ευρώ
ξηση σημείωσε το ποσοστό απα
σχόλησης στην Ελλάδα- το ποσοστό
γάζονται-στο δεύτερο τρίμηνο του 2018
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ (007α
νισμού Οικονομικής Συνε!γασίας και Α
νάπτυξης). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυ
τά, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε
κατά 0,6 της ποσοστιαίας μονάδας, στο
εναντι του αρχικου κοστους των επε
ίδιου έτους. Για το σύνολο του ΟΟΣΑ, το
ποσοστό απ
ποσοστιαίας μονάδας
68,2%, ενώ για την Ευρωζώνη αυξήθηκε
Ο κ. Τσολακίδης παρουσίασε ένα υ
ποθετιχό πρόγραμμα ενεργειακής ανα
βάθμισης δημόσιων χτιρίων που προ
τοιμάζεται από κοινού από το ΚΑΠΕ
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και αφορο-μεταζύ άλλων
οσοστιαίας μο
67,2% από 66,9%, αντίστοιχα. Σε σχέση
με το οευτερο τριμηνο του
2017 (53,5%), το ποσοστό
απασχόλησης στην Ελλάδα 2
α. Χαραχτηριστικά είπε ότι για κάθε 1
νται 553 χιλιάδες χιλοβατόρες ανά έ
Στους Πολίτες
τεΛΙκα το κοστος
του ιταΛΙκου
όφελος 94.000 ευρώ, ενι
ται η εισαγωγή πετρελαίου κατά 110
εουανιχού Εμπορικού και Βιομηχανιχού
Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη
ται η μείωση της εκπομπής των ρύπων του
διοξειδίου του άνθρακα κατά 553 τόνους
πλάσιο οϊκ
ικό όφελος, που υθα πρέ
ολογίζεται στα 36,3 δισ.euQo, αναμέ
ται να έχουν σε βάθος χρονου οι επενδυτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στη
ζονται χεφάλαια και επενδύσεις ύψους
μία δύσκολα μπορεί να αντέξει» τόνισε
Μιλώντας για την ενεργειακ
σταση στην Ελλάδα, ότι η χώρα εισάγει ε
νέργεια, σε ποσοστό περίπου 80%, δαπα
νοντας ετησίως 30 δισ
ούνται για την εξοιχονόμηση ενέργειας
στη χώρα μας ως το 2030, όπως τόνισε ο
χώρα μας, βάσει και των επιταγών της ΕΕ, για την εξοικονόμηση ενέργειας χρειά
στο εξής θα αποτελέσει τη διελκυστίνδα
μεταξύ της Ρώμης και των BQυξελλών
δεν επα0%εί για να χαλίγει τις πλούσιες
παροχές που πεQ1λαμβάνει το «με
του προυπολογισμου που αποφασισαν
Ματέο Σαλβίνι και Λουίτζι Ντι Μάιο. Ε.
τσι, μέσα στις 46 σελίδες της περίληψης
του εγγράφου του προσχεδιο, γινεται εμ
πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων 11η
γών και Εξοιχονόμησης Ενέργειας (ΚΑ
ΠΕ), Βασίλης Τσολακίδης, στη διάοεια
οικο στην Ελλάδα και τη Γερμανία, είναι
της ομιλίας του σε ημερίδα του Ελληνο
και πρόσθεσε: «όπως έχουμε υπολογίσει
ΕΠ στη χώρα μας διαμορ
Και ΥΠΕΞ ο Αλ. Τσίπρας μετά
την Παραιτηση Κοτζια
αποκαλύψεις
Δεκτή έκανε την πα!αίτηση του υ
Αλ. Τσίπ!ας: «Δεν θα ανεχθώ καμία
διγλωσσία,καμία προσωπική στρατηγι
παραίτηση» του Ν. Κοτζιά, δήλωσε εξερ
χόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου ο πρω
νια τις συνθηκες
στη ορια απο
τους ιατρους
ωρίς Σύνορα
πουργού Εξωτερίχών, Νίκου Κοτζιά, ο
Αλ ης
οων «προκειμενου να συνοράμει με ολες
του τις δυνάμεις στην επιτυχή ολοκλή.
Παλαίστρα
ανακάλυψε
αρχαιολογικη
ρωση της Συμφωνιας των 11 Qεσπων»
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γρά
σκαπανη στην Ερέτρια
θυματα 6ιασμου ακομη και
ισμό της, η αΟΧαιολογική σκαπάνη επα
κτή την παραίτηση του υπουργο
νήλθε στη Νότια 11αλαίστQα στην Ερέτρια.
στους ισχυρισμούς τους για τον αριθμό
των πε!ιστατικών σεξουαλικής κακοπο
ησης και βιασμων στο κέντρο της Μό
στησε θερμά για την προσφορά του στην
Χυβέρνηση και τη χώρα τα τελευταία 3,5
χρόνια Το υπουργείο Εξωτερικων ανα
Από τις 23 Αυγουστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018, η Ελβετική Αρχαιολογική Σχο
λη στην Ελλάδα (ΕΑΣ διεsηγαγε ανασκαφές στη Νότια Παλαιστρα της Ερέτριας, υπό τη
διεύθυνση του χαθηγητη Καρλ Ρέυτερ Karl Reber), διευθυντή της ΕΑΣ καθώ5χαι των
λαμβάνει ο πρωθυπουργός, προκειμένου
να συνδράμει με όλες του τις δυναμεις
μελών της ΕΑΣ, Geoffroy Luisoni και Guy Ackermann. Χαι υπό την εποπτεία της Εφορεί
ας Αρχαιοτητων Ευβοιας και συγκεχριμένα της διευθύντριας Αγγελικής Σιμωσι και του
εσΙ ο, απαντώντας στον
κητη του κέντρου που ειχε κάνει λογο για
στην επιτυχή ολοκλήρωση της Συμφωνίας
αρχαιολόγου, Κώστα Μπουχάρα.
ρε στων
Πρόκειται για δημόσιο χτήριο που ήταν σε χρήση για γυμνικούς σκοπούς,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα