Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
ΕΤος: 60-Εγνατία 64-τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 ΤΦ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1361 Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018
άτιος ΚαϊτεΤ ίδης
Δεν μπορώ να
βαθμολογήσω το έργο
Μπουτάρη, μας
κρίνουν όλους
οι πολίτες"
Πάνω από 70 B2B
ελληνογερμανικές
συναντησει
Θεσσαλονίκ
270 Ιατρικό Συνέδοιο
τών Ενοπλων Δυνάμεων ση Θεσσαλονικη
ρχεται «3ος
Run in Lagadas»
Την Κυριακί
21 Οκτώβριου
S>>> 6
Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής σε δήμο της Θεσσαλονίκης
Με διακοπές η ΕΡΤ το Σαββατοκύριακο, λόγο εργασιών στον Χορτιάτη
S>>> 9
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
προγραμμα για Inv vantu
Συνάντηση
εργασιας για τον
συντονισμό και την
επιταχυνση
δράσεων ΕΣΠΑ
Ο λόγος είναι, σύμφωνα! σαλονίκης αναμένεται να! κέντρο εκπομπής της
με ανακοίνωση της ΕΡΤ | πραγματοποιηθούν Το! ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη
η εκτέλεση αναγκαίων! Σάββατο 20 Οκτωβρίου! (και σε ολόκληρη την Κεντεχνικών εργασιών στο! από τις 08:00 έως τις |τρική Μακεδονία) που
κεραιοσύστημα.Διακοπές! 12:00 και Κυριακή 21| καλύπτει και μέρος του
στο πρόγραμμα λειτο- Ι Οκτωβρίου από Τις 10:30 | Νομού Χαλκιδικής, μέχρι
υργίας του Κέντρου 1 έως τις 13:00
Εκπομπής Χορτιάτη Θεσ- | Πρόκειται για το βασικό Ισαλίας
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
και τα παράλια της Θεσ-