Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
1 1 εμπτη
Οχτωβρίου |
Αριθ. Φύλλου 5631
Τιμή φύΑ: 0.15 €
ελεύθερο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζανης
-ΒΟΑΤΑΙΡΟΣ
Απαισιόδοξος ο Λ. Ιωαννίδης
για ΑΗΣ
και μετεγκατάσταση
της Ακρινής
Σελίδα 1
Σοκάρει η Eurostat
1η Πανελλαδική
Έκθεση Αρωματικών και
φτωχός
Φαρμακευτικών Φυτών
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
-Σελίδα 17
ένας στους τρεις Ελληνες
κοινωνικού an°κλεισμού
peIS KatolKOUS στην Ελλάδα
και κατά μέσο όρο έναs
στ0us Πέντε στην ΕΕ
Συνεδριάζει
η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Πέμπτη 18 Οκτωβρίου
Σελίδα 13
Παιδικό πρωτάθλημα
ΕΠΣ Κοζάνης
Στη σέντρα K14,
2η αγωνιστική για K16
Διοργάνωση
του Επιστημονι.
Σελίδα 7
κού Συνεδρίου
«HOLK
στην κριση
και μετά κρίση
Σελίδα 24
περίοδο»
Ηχώρα των Ακηδων και
Πραγματοποιείται την
Παρασκευή και το Σάβ.
βατο 19 και 20 Οκτω.
βρίου στο ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας το 130 Eru
στημονικό Συνέδριο του
MIBES (Management of Inτων Πολάκηδων
Η άνετη επκράτηση στην πρώτη θέση της άλλοτε δεξιάς χει
ρος του Ακη Τσοχατζόηουλου στις εκλογές για την ανάδειξη της
ολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν anortaci tKrAnEn va
οοους ηαρατηρούν τις noAIT1κές εξελίξεις και ηαρακολουθούν
από το 2010 και μετά την f λιτική μετάσταση του βαθέος κουκράτοως του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στο ΣΥΡΙΖΑ και τους
novative Business, Educa
tion & Supports Systems)
με θέμα: «Η οικονομία
στην κρίση και μετά
κρίση περίοδο: δομικές
αλλαγές και πολιτικές
καινοτομίας, επιχειρημα.
τικότητας και περιφερει.
ματικου uouy κυβερνούν μετατο20vmoA,τικη Υραμματ
Excs σημασία ο συμβολισμός. Στην mA,τική γραμματεία του
"vtou" nou αντιμάχεται το "rouordcounonoc ο στενός συνεργάτης της racov διεφθαρμένης και βλακώδους εκδοχής του
ntov διεφθαρμένης εκδοχής Υατί το σκάνδαλο του Ακη Tooχατζόηουλου ενδεχομένως είναι το μεναλύτερο σκάνδαλο noAi
τικής διαφΒοράς στην ιστορία του ελληνικού κράτους. ηλέον
βλακώδους ano τον τρόη nou an καλύφθηκε και r άστηκε το
άλλοτε "noukév. Του ελληνικού οοσαλισμού
ακής ανάπτυξης»
συνέχεια στη σελίδα
Σελίδα 9