Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Η Κυρά της Ρω
στην Κοζάνη
για δύο
παραστάσεις
20 & 21
Οκτωβρίου

σελ ~ 4

Η Εφορεία
Αρχαιοτήτων
Κοζάνης
συμμετέχει
και φέτος στην
επικοινωνιακή
δράση Περιβάλλον
και Πολιτισμός

σελ ~ 10

‘’Τ’ ΑΠΑΝ’ ΑΦΚΑ’’
της Θεατρικής
Ομάδας Πολιτιστικού
Συλλόγου Άρδασσας
στη Στέγη Ποντιακού
Πολιτισμού της
Ευξείνου Λέσχης
Κοζάνης

σελ ~ 4

Drones και αισθητήρες για
την καλλιέργεια του κρόκου
Κοζάνης - Παρατηρούν το
έδαφος, βλέπουν τα ποντίκια

σελ ~ 3

Με εκδηλΩσεισ γαστρονοΜιασ η πρΩτη κλαδικη
εκθεση αρΩΜατικΩν και φαρΜακευτικΩν φυτΩν

Πρώτος ο Νομός Κοζάνης
στην καλλιέργεια αρωματικών
και φαρμακευτικών στην Ελλάδα
σελ ~ 5

6849

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

ακούστε
live

Ο Δημήτρης
Κοσμίδης και
οι ενεργοί
πολίτες
κρατούν το
Βόιο στα
χέρια τους
- Ανακοίνωση
ονομάτων

σελ ~ 7

Επίσημη
πρώτη για
Κυριάκο
Μιχαηλίδη
- «Θέλω τη
στήριξη
της Ν.Δ.»

σελ ~ 24

Χωρίς
ουρολόγο
έμεινε το
Μαμάτσειο
- Χωρίς άδεια
λειτουργεί το
ακτινολογικό
τμήμα

σελ ~ 3

Το ΑΣΕΠ
περιμένει
το δήμο
Βοΐου να
προχωρήσει
σε 39
προσλήψεις
προσωπικού

σελ ~ 3