Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 18ο κτήρ α-Εκδότροα Σταυρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΈΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
lepίοδος Β'(1974)"
A"άλλου 6880-11.731 0,50€
Δράσεις στη Δράμα
Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα
Μία πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα
για την επ"κονωνία και διαχείριση
Η πρόεδρος του Συλλόγου κα. Eve
για την Παγκόσμια Ημέρα
Λευκού Μπαστουνιού
Σμ Κρεμύδας: "Είναι εγκληματικό να
παρκάρουν μηχανάκια ή οτιδήποτε άλλο
Με επιτυχία
10χιλιομέτρων.| χωρίςδασκάλους
πάνω τους οδηγούς όδωσης
| δου μιλάει στον «Ν.Τ.»
Σε απαγορευτικά ύψη η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης | Από το Τμήμα Τροχαία Δράμας
Γιαννόπουλος: «Η Τιμη Του πετρελαιου αγωγή οφοριακκά
θέρμανσης αποΤελεί ζήτημα ζωής και σχολεία της Δράμας
θανατου για εμας εδω στο Νευροκοπι» ζουν τα μα r ατα κυκλοφορια τες
Τι θα πληρώσουν
οι ιδιοκτήτες οχημάτων
α κυκ
haar n
πληρώ
ΜΕΓΑΛΟ ενδιαρέρον παρουσιά.
και μαα ολη nna ομε
ιαπό 22 6ως 1.380 ευρώ
αγωγής που γίνονται αυτή την πογιαπρώτη φορά στην Ελ
Από 1,12 έως και 1,15€ ανά λίτρο στο Νομό Δράμας!
λάδα ή στην Ευρωπαϊή Ένωση Haga 31
Για όσα επιβατικά ατοένητα κυκλο11-2010 κα μετά, τα ποσά των τελών
μας. Το πρόγραμμα ξεκινήσει
εδώ κα μερικές ημέρες, και στελέχη
ΕΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΕΣΤμές pad ησε φέτος η δυομήτου πετρελοίου θέρμα της και η Ε.
γάλη αλήθεια ότ, ο
Σ μφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
unupyalou Οικο ομιος η μο ηημή δο e
σης του πετρελαίου θΟμανσηςτης
της Τροχαίας Δρ μας, εξηγούν στους
μικρούς μαθητός για το τώς θα rtpé
τανα συμτεριρέροντα στο δρόμο
ιήσει τις πρώτες αγορές
κυμαίοτα από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά
του. Ήδη, την πρώτη μέρα
Οκτωβρίου, η τμή Kupaverpe
μέχρι και 1,14
έως 1,18 a ρώ ανά λίτρο, σ μφωνα
μας πρατηριούχοι υγρών καυσίμων.
πληρώσουν 20,7% Tep°σότερο σε ΟΟση με την
Παράλληλα για τα φορτηγά ιδιυτικής
Σε αχΕση με πέρυσι (16/10/2017) η
θουν από 75 é4ς1.490 a ρώ ανάλογαμε
ταδυλιστήμα exa auGael κατά 30%,από τα
512,88 δολάρια ανά μετρκό τόνο στα 696,44 δοτέλη
χιούναπό 210 έως 510 ευρώ ανά
OL καταναλωτές καλούνται να
μετην τμήτου
γιαάλλη μα φορα ΤΕράστ αανονκά προβλήματα και ό
μόνο, κβώς μενάλο ποσοστό του κόσμου, αδι νατεί να απατμή έναρξης της Τερυανής Χ64Εαής Τερόδου, ενώ
κίητα δημόαας χρησης που κυκλοφάσσαν για πρώτη φορ στηνΕλλάδα ήστην
EE.pega 31/102010τα τέλη ανέρχοτα
σε290 ευρώ, ενώ γιαόσα το nqurapov
Συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα
για σκουπίδια η Περιφέρεια ΑΜΘ
Τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην Πελοπόννησο-Μηδέν η Ήπειρος!
Πάλι με βάση τις εαστ μπες ρύπων.
φορτηγά Δημόσιας Χρήσης
Οι μικροί μαθητές, έχουν την euKat
σεεπλή με το επάγ.
ελμακα ανάλογα με τα μας βάρος σε
του στ με τις
γελματο
μοΐας Χρήσεως (αστικά, ump00Da
διμι μέν από
e Αστυνομ θ
κυκλο
ριακής αγωγής. Τα στελέ0η της Τροχαίας, μοιρο ουν στα m1δά φυλλά
δια, ενώ τα μαθήματα γίνονται με
ασκήσες βυαματιής μάθησης. Σύν.
θημα των συναρ ων αυτών είνα :
Μαθαίνουμε από μικροί να κυκλοφοΝ ΚΑΙ φderal on σταδιακά κα
σει πρόστιμα ύψους 48 εκτομμυίων
εκαταυρα το 2015, 1,1 το 2016, 880XF
λιάδεςτο 2017 και 200 χλιάδεςτοπρώτο
εξμιγοτου 2018.
αρ' όλα αυτά η hpupépen A.
να πλη
ρώνει πρόστιμα για σκουπιδια. Κα ο
λόγος; ηατη λατουργίαπαρά«qwOuματΕρών που συνοίζουν να υφίστανται
Σύμρω να
ατά τα στοχεία η ΑΜΟτοΜοεδοΐας-θράκης ανεγί
λ ή Μσεδο ia-Θράκη Πλήρωσε 640xλάδες σε πρόστιμα για το 2015, 200
χιλιάδες για το 2016, 160χιλιάδες για το
2017 και 40 χιλιάδες για το πρώτο εξ6HZrepe Ελλάδαπλήρωσε 1,2 ο
μύρα το 2015, 600 χιλιάδες
χλιάδες το 2017 και 200 χιλιάδες το
πρώτο eEqumo του έτους.
το2016, 560
Αλλαγές δεν θα γίνουν ούτε στα τέλη
στα μηο 2018
την αχετική λίστα προ ύπΤΕ
Ενδιαφέρον παρουσιάζον τα αναλυτια σταχεια που δημοσίευσε η-Καθημεανή της Kupian-, Ναθώς από το 2014
μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα έχει πληρώon τα μΕναλ τερα πρόστιμα μορι
τώραέχα Νατ βάλλα η Πελοπόννη
υψηλάτέλη για τα πολυμορφικά LX
τοκίνητα άνω των 1.929 κυΑκών εκτο
Γεώργιο.Π. Αρμεν (-::
Ειδικός Ορθοδοντικό
ANQAUTIrq η Ατκή πλήρωσε 1,2
~ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Ετήσιο
ΜΠΟΥΣΑΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ανθρώηνη Αναπαραγωγή-Εθνικό & Kon0διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
( T. 25210 30000 K. 6994 94 88 55
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
2018 ώρα 09:00 στον
Nabhyon Ε,ης στους
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, Κιν. 6947778803
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
[email protected]
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παραοοση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα