Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος!
Αμβροσίου
αχολιάζει
Θέλουμε λίγα
απο τους Πολλούς
και όχι πολλά
από τουςλίνους,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ.3
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4212 . ΕΤΟΣ 1 50
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Τέσσερις οι μνηστήρες
. Τέσσερις είναι τελικά οι μνηστήρες στο
διαγων σμό να το μενάλο έργο εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Παλαιοφάρσαλος .
Καλαμπάκα μήκους 814x4
. Στη δημοπράτηση συμμετέχουν οι
ΑΚΤΩΡ. K/Z ALSTOM-ΣΙΑ IPO POMIKA
ΕΡΓΑ, ΤΕΡΝΑ, Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-COLAS
RAIL ITALIA Spa-INTRACOM
Σελ. 5
Πολιτικη
ΑΣΑ: Παραιτήθηκαν
Ποντίκας. Κεφαλάς
Τελικά, για όλα
έφταιγε ο Ακης.
. Άρθρο παρέμβαση
του Γιώργου Αμβροσίου
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Υπηρεσιακός προπονητής
ο Τάκης ρόσος
Σελ. 18
Σελ.3
Ναμειωθείτώρα φόροςκαιτ
AT Δενδίνειχρισματασε δήμουςηΝΑ i
. Το μέτρο της
εξίσωσης των
φορων του Πετρελαίου θέρμανσης και ,
κίνησης, δεν
εχε τα προσδοκώμενα οικονομικ
αποτελέσματα 1
Μητσοτάκης: Δεν δίνει χρίσματα η
Τελικά τι
σχυει στην
ΝΑ: Οι δι1
λύσεις του
Μητσοτάκη
ηταχρί.
σματα που
μοιράζουν
οι υπόλοι1101
Σελ. 6
Σελ. 4
Τότε τι έκαναν οι Τσιάρας και Auro άκης στην Καρδίτσα με το χρίσμα στον Βασίλη Τσιάκο;
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συ.
νεργάτες να την στελέχωση των Πα.
ρακάτω τμημάτων
3ον Αιαφημιστη μεγνώσεις markeδυνατότητα πρακτικής άσκησης σε
φοιτητές, n ar1οφοίτους IEKKAn.
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠουδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
lov Υπάλληλο γραφείου με νιώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
λογιστηρίου.
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογι
Δικτύωσης.
στών με νιώσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την