Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27151
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
Ο ΣΕΒ ξαναχτυπά:
χωρίς περικοπή
ε κινουμενη αμμο τα οιε νη
χρηματιστηρια
Υια το μέηηον
Σε χαμηλό 22 μηνών οι ευρωπαϊκές μετοχές
ς συνεδρίασης.
στρέφονται στα λεγόμενα α
σφαλη καταφ
το ελβετικό φράγκο σημείω
ο, καθώς είναι δυνατόν να πεQ1λαμο χρυσό
ή Εχθεση Θεσσαλονίκης. Την εχτίμηση αυ
διατυπώνει ο ΣΕΒ στο μηνιαί
ο δελτίο ο xovoλλην ών Bio.
προϋπολογιΣύνδεσμος
μόλογα σημείωσαν ράλι, παρά
το ταπεινωτικο εκΛογικο α
κούς συμμάχου
Γνωρίζετε ότι ο Λόφος
Αρδηττού, ο
μικρή πτώση στο 1,1552 δολά
Ενισχυμένη ήταν
Κοραή υπήρξαν
καταφύγια στο Β' ΠΠ
ρωση του Α
ε ποιον ανηκουν σημερα
πράνσον, που βρισκόταν
βρίσκονται και πάλι (σ.σ. Δευτέ!α) οι
διεθνείς χQηματιστηριακές αγορές, Χα
θως η ανοδος των τιμων πετ!ελαιου και
εταμένες σχέσεις ΗΠΑ
και τα βασικά χρηματιστήρια της Κίνας υ
ποχώρησαν εκ νέου λόγω των ανησυχιών
χιζουν να χτίζονται εν όψει του
Παγκοσμίου
1ου κιας.
Ωστόσο, το γενικότε00 κλίμα παQαμέ
STOXX 600 υποχώ
πλατεία Κοραή. Τέσσερα διαφορετικά σημεία στην
Αθήνα μ' έναν κοινό παρονομαστή: Φιλοξένησαν
χιλιάδες χατοίκους της ελληνικής πρωτεύουσας χαουτι ωνουναμεων χαι της Σαου
Qαβίας έρχονται να προστεθούν στο xo.
ρησε σε νέο χαμηλό 22 μηνών στην αρχη
Ο ευρύτερος δείκτης MSCI E
νγεουανιχων
Β' Παγκοσμίου Π
ΕΥκαινια Υια την ηηεκτρονικη εκδοση
οικοοουικων αοειων
Σταθάκης: «Πάταξη της οποιας διαφθοράς»
Κατά τα χρίσι
τέπειτα, στην Αθήνα υπήρχε ένα δίχτυο τουλάχι
μου, αλλά
ιωτι % ων
στίγμα %
Στασινός: «Κατατέθηκαν 292 αιτήσεις τις δυόμισι πρώτες ώρες λειτουργίας του συστήματος»
οδομίες θα διε%περαιωθούν από αυτές
ράλληλη λειτουργία με το σύστημα, το οποίο πλέον
νία, του
ό κλπ, θα υπά
ση, λόγω μη ετοιμότητας των πολεοδομιών. Απ
agη πλα
0ιατροφη των
ουμε η εχτρονιχα χαι, σε
αυτές τις χατηγορίε
τεχνικά οϊκοδομικά θέματα χαιχτηρια χατηγοριας
δήλωσε ο x. Σταθάκης χαι επίσης τοποθέτησε στις
χαι Ενέ07ειας και του
Ελλήνων λόγω
στην οποια υπαγονται οι χατου
τηγοριες 1 χαι 2, xme1α ειδικού Χαθεστ το
που δόθηκαν κατά τη δαρχεια παρουLO
α , που επε
εργάζοΟσπρια και πουλερικά στις
προτιμήσεις των
Ηρθε Υια να μείνει το
Athens Game Festival
στήματος κατατέθηκαν 292 αιτ
Οπως σημείωσε ο x. Στα
νιχό σύστημα, το οποίο θεσμοθετήθηχε με τον νόμο
4495/2017 και αναπτύχθηχε από το ΤΕΕ, αποτελεί
σημαντική μεταρρύθμιση με πολλαπλό στό
θάκης, τ
υτυχήσυγχυρία χαράχτήρισε την αναχοίνωση της διοργάνωσης του δεύτερου Athens Game Festi
uero)ς Ψηφιακής Πολιτιχής, Τηλεπιχοινωνιών χαι Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, Χατά το χαυε
αλλαγ
στη διατροφή των
ων καταναλωτών καταΌά4ονται την τελευτ
α οχταετία λόγω οικονομιχής χρίσης, συμφωνα
λωτιχών Αγαθών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας η.
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η διατροφή των ελληνιτην παρουσιαση τ
ερχομενου φεστιβάλ, στην αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημ
της όποιος διαφθοράς.
τους υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά και εκδίδοσάγονται στο σύστημα τα απαιτούμενα διχαι
τικά», σημείωσε ο υπουργός χαι πρόσθεσε χαρακτη
ματαέρευνας που π@αγματοποίη.
Ινστιτούτο Εφευνας Αιανεμποοίου Κατανα'ωσης και Επιχοινωνί
στο σύνολό
Ουπουργός ΨΗΠΤΕ χαρακτηρισε το φεστιβάλ ως θεσμό, ο οποίος μεγαλύνει, υπογραμμίζοντας παράλλη
το πόσο σημαντική είναι η οπιχοακουστχή βιομηχανία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό. «Επειδή στη χώρα μας δεν λείπει τίποτα, δεν λείπει χαι η πολιτική βούληση για τη στήρι
ξη αυτού του κλάδου», συνέχισε ο Ν. Παππάς, κάνοντας λόγο για έναν χλάδο ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά
πολύ κόσμο τη στιγμή
o games σημειώνουν αυξητικές τάσεις στην παγκόσμια αγορά.
αντιχά από
ιστιχα:
την οχ ονομική χρίση, χαθώ
σχέση με
Ο υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος, από την πλευρά του, δήλωσε χαρούμενος χαθώς μετά από 10
μήνες προσπαθειών οι κόποι όλων δ χαιώνονται. Αναφερόμενος πιο σογχεχριμένα στις δράσεις, ο κ. Κρέτσος
Ελληνες πολίτες μπορούν να φιλοδοξούν ότι δεν θα
πολεοδομία
λήρωσε
Για το 2018 πραγματοποιήσαμε τρεις απο
Ox. Σταθάκης διευχρίνισε πως 01 υποθέσεις έχ
δοσης ουχοδομιχών αδειών, που εχχρεμούν στις ποηδία με συνολιχά 1 1 Game studios, όπου μάλιστα στη Σουηδία οι Happyland Entertainme

Τελευταία νέα από την εφημερίδα