Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Οχτωβρίου
Αριθ. Φύλλου 5629
Τιμή φύΑ: 0.15 €
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOT
Στις 6 Νοεμβρίου
οι δεσμευτικές προσφορές
για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
στις 17 Νοεμβρίου η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή
Σελίδα
Κοζάνη: Διαβεβαιώσεις
Υπουργου
για ασφάλεια ενεργειακού
συστηματος
: Δυσαρεστημένοι
οι Ελληνες καταναλωτές
Σελίδα 9
Βαθμολογία κάτω από
τον μέσο όρο tns Euponains
Evuons δίνουν οι καταναλωτέs
στην Ελλάδα για αγαθα
και unnpeoles,
με τον χειρότερο βαθμό
να λαμβάνουν οι υπηρεσίεs
τέλη κυκλοφορίας 2019
Αυτά τα ποσά θα κληθείτε
να πληρώσετε
στο τέλος του χρόνου
Σελίδα 13
Ε.Π.Σ. Κοζάνης:
Τα αποΤελέσματα και
οι βαθμολογίες
σε Α', Β' και Γ' Τοπικό
Κλειστή η
τηλεθέρμανση
σε δύο
περιοχές
Σελίδα 4
ΑΠΟ Ψ ΕΙΣ
της πόλης
λόγω διαρροής
και απαραιτη
των εργασιών
Σελίδα 24
Συμβίωση έως
την πλήρη διάλυση
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ενη.
ερώνει ότι λόγω της
διαρροής που υτάρχει επί
της οδού Ιουστινιανού η
Ηταν αντιληπτό από την αρχή, στην πορεία δια,|
λύθηκε η οποιαδήποτε αμφιβολία και τώρα ξεπερ.
νεται η πιο τολμηρή φαντασία με όσα γίνονται
στην ελληνική πολιτική σκηνή επί κυβέρνησης Συρανέλ. Ο όρος «τσίρκο» δεν αποδίδει την πραγμα.
τικότητα, το «αλαλούμ» είναι και αυτό λίγο, ο
εξευτελισμός και η πλήρης διάλυση του παντός
πλησιάζουν κάπως αλλά υπολείπονται ακόμη. και
το πλούσιο λεξιλάγιό μας μάλλον πρέπει να εμ
HAPOne
τηλεθέρμανση θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις
17 Οκτώβρίου 2018 στις
εξής οδούς
Ιουστινιανού, Φαρμάκη,
Ολ. Γεωργάκη, Ρήγα Φε.
ραίου και Ertoonou Ba
πλουτισθεί για να μείνει στις επόμενες γενιές
συνέχεια στη σελίδα 4
νιαμίν
Σελίδα 12