Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 16/10/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Για την e-έκδοση οικοδομικών αδειών
Υπηρεσία υποστήριξης από το ΤΕΕ
Βορείου Ελλάδος
δηλώνει
επικεφαλής Του Οργανισμού
»ΣΕΠΕ.
To brain drain στο
της συνάντησηςΣΕΠΕ
ΣΤΟ.'ρόφιμένειτο Πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ
mempo
Παρότι συνιστά ένα εργαλείο ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων και άμεσης χρηματοδότησης η χρήση του δεν
ειναι η αναμενόμενη. Τα βήματα για την «απόκτηση» του
Προγράμματος. Τι δηλώνει ο επικεφαλής του Οργανισμού.
Αν και αποτελεί ένα ελκυστικό
Αύξηση 10% Τον Αύγουστο στον δείκτη
Τιμων εισαγωγών στη βιομηχανια
εραιο, η αξιοποιηση του δέν
είναι ανάλογη των δυνατοτήτών που παρέχει στους εξαγω.
γες και ειδικά για τις μικρομε
σαίες επιχειρήσεις που αντιμε
τώπιζουν προβλήματα ρευ
στότητας ή Που αναζητούν να
επεκταθούν με κάλυψη σης
διεθνείς αγορές.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ΕισαγωνΥών στη έναντ ανόδου 3,8% Που σημειώθηκε κατά
Βιομηχανία, με έτος βάσης 2010-100,0 και
μήνα αναφοράς Τον Αύγουστο 2018, σε
σύγκριση με Τον ανΤίστοιχο δείκτη
Αυγούστου 2017, παρουσίασε αύξηση 10%
την σύγκριση των αντίστοιχων δεκτών του
έτους 2017 μετο 2016, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.
Πρωτ εςΣΕΒ
για ενουναμώση
του στρατηγικου
marketing
>>( 3η
«Αλλάζουμε ΤΟ Προ- Κ ο ν ω ν κ ή ς εδώ σήμερα έχει το έξοδο από τα συμβάλουν στην
νοιακό μοντέλο
οριζόνΤια μέτρα για Φωτίου, στην ομιλία γισμού και ενός Αυγούστου του νική συνοχή και όχι
όλους και όχι μόνο της στο 8ο Πανελ- προγραμματισμού 2018» σημείωσε η Πολιτικές νεοφιλεγια Τους φτωχούς λήνιο Συνέδριο για τις αμεσες ενέρ- κ. Φωτίου και επι- λεύθερων εμμονών
και με Ψηφιακές Μονάδων Κοινων- γειες θεσμικές και σήμανε ότι «δεν όπως το επιζήμιο
υπηρεσίες για διαφ. κής Φροντίδας «En' πρακτικές nou υλο- ισχυρίζομαι ότιτα μέτρο του κουμαάνεια και κατάργ. αρωγή», Που Πραγ- Ποιούμε στον τομέα δύσκολα Πέρασαν, Τοςτης Προσωπικής
ηση Των Πελατει- μαΤΟ ΠΟιήθηκε στο Του κοινωνικού αλλά μπορούμε διαφοράς Των
ακών σχέσεων» Ρέθυμνο, όπως ανα- κράτους. Τώρα που τουλαχιστον να συντάξεων, μέτρο
Αλληλεγγ
νόημα ενός απολονημονια Της
αναΠΤυξη και κοινωαςουμε τοΠρονοιακο
''NAT
οντέλο με 001(OVTIa
Σηκωσαν μΠΟφορ
οι αλλαγές
στον ΦΠΑ
μετρα
όνισε η avan- φέρεται σε σχετική η χώρα μας ανέκ- χαράξουμε και να Που εργαζόμαστε
ηρωΤρια υπουργος ανακοινωση
τησε σημαντικούς
βαθμούς
εφαρμόσουμε ΠολιΤικές Που έχει ανάγγια να μην εραρμο
στεί»
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και «Η συμμετοχή μου ρίας μετά Την κηοτόπος οι on0ίες
ελευθε-