Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Κύπελλο
Παιδικές
χαρες
Σώζων
Μάνης
Πρωτέα
Elia 22,
Είδα 17,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ETCE 160 TIMH 0,S0
nopoorzui 12.10.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
añenivw 22, rpeßevd ITnA. 2462 097772, Fax 2462097773 Jemail: [email protected]
ΞΕΚιά τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου
η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης
ec 0a unspeel το 1,20 και σα νησι το 1,28-1.30 ευρώ.
nepoxécnou n
ancea avenea μους στα 12,5 Rema του apo
ΕΒΕΝΩΝ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΑ στον υολογουί σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυηο nootio novo στα email αναγνωστών μας.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΣ
Maculipas-Xapoupyos Γυναικολόγο
Ιατρού N. Kapwapa 1 4as npotpos
(Εμηορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 pepevó
Τηλ.: 2462502144
Επείγοντα: 6944 286 795
MONOTKA YNKA-EPTANEAANTE TAIENI
Μακεδονομάχων 14
262028964-28 202
o: 6977 019452-6932 235231
TnA. 2462080550