Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 -ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27150
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
www.dimoprasion.gr
email:dimonews
Επί τάπητος ΔΝΤ
η Οιατηρηση των
συντα εων
ευκαιριες σε τροφιμα, logistics
και τουρισμο νια την
εηηηνικη οικονομια»
α ελληνικά επιχείρηματα ότι αφελεί διαQ60ωτιχό μέτρο χαι πως αφετέρου
υπάρχει πλέον ο δημοσιονομικός χώρος
για να υλοποιηθεί η πλειονότητα των α
καλώτος, στον διευθυντή του ευρωπαϊκού
τμήματος του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν και στη
Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος
δοχικές συναντήσεις που είχε μαζί τους
στο πεQ1θώ010 της ετήσιας συνόδου του
ΔΝΤ στο Μπαλί.
Λητηριων χαι του Εμπορικου
και Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος
με τη Γαλλική Ενωση Επιχει
Συμφωνα με το υπουρρήσεοον PRISME.
στη συνθήκη
ενΥκεν Υια τους
εσωτερικους
Όπως είπε στη συνέχεια ο
. Μίχαλος, η Ελλάδα καλεί.
ται να προσελκύσει κεφάλαια
ανταγωνιστικότητά της και να
αξιοποιησει -απο κοινου με
με!α (σ.σ. ΠαQασκευή) στο Λουξεμβο,Q
ΤΙΑεονεχτηματα και σε αυτη
την προσπάθεια, η Γαλλία χαι
ουν- έμπρακτα και ουσια
τι χρειάζετ
λεγχων στα εσωτεQ1κά σύνορα της ζώνης
οι γαλλικές
κή οικονομία στην επόμενη ημέρα. Είναι
αυτές που δεν έπαψαν να κοιτάζουν
μπροστά, να έχουν όραμα, σκέφτονται
δημιου07ιχά, να παQαμένουν-παQά τις
αντιξοότητες-αξιόπιστοι και αποτελε
σύστημα από πολλές ενοωπαϊκές χώQες
ση των μεταρρυθμίσεων χαι υψηλοί ρυθ
μοί ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, προχε ιμένου το χρέος της χώρας να καταστει χαι μαχ00
Δεν μπορώ να φαντασθώ την Ευρώπη
με εσωτερικά σύνορα κλειστά. Δεν θα ε
στρένει στο παρελθόν
ρικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημή
τας δώσει μια μεγάλη χαι δύσκολη μάχη απέναντι στην κρίση, είναι αυτές που
θα αναλάβουν να οδηγήσουν την ελληνιΓΠτΚ: Βελτιωμένο κατά 868 εκατ. ευρώ το
ΠΑεονασμα στο οκταμηνο
«Υπάρχουν ανησυχίες χαι ορισμέν
φωτογενές πλεόνασμα 868 εκατ
ν έχθεση του κοινοπλευρά των εσόδων του χρατι
epo, u4n λότε00 από το αντιστοιχο διά
στημα πέρυσι, εμφανίζει ο προϋπολογι
σμός το οκτάμηνο Ιανουάφως . Αύγου
στος 2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του Γ!αφείου 11Qou πολογισμού του KQά
βουλευτικού Γραφειου Προϋπολογισμού
Κράτους, διαπιστώνονται μεταξύ άλκού προϋπολογισμού εμφανί ονται αυξη
μένα τα φορολογικά έσοδα
λων τα ακόλουθα:
εν έρος να
Στο φως εφερε η αρχαιοηογικη
επιστρέψει στις
ΗΠΑ ο Μπράνσον
Ειδικότερα,όπως αναφέρεται σε σχεσκαπάνη
στοιχεία
καθημερινή
Ζωη στην Αρχαια ηρα
Tou0%ικό δικαστή!ιο αποφάσισε σήκυβέρνησης με προσαρμογές, το οκτάμηνο
Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018 ε
ζεται βελτιομένο χατά 868 εκατ. ευρώ σε
σχεση με το αντιστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, σύμφωνα με την
έκθεση, ο κρατι
ημαντικά νέα ευQήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάΟΧεια των συνεχιζόμενων αναση του ΑμεQ ικανού πάστορά, AVTQ1ου
Μπράνσον, ο οποίος τελούσε υπό κατ
οίκον πεQ10Q1σμό, καταδικάζοντάς τον σε
φυλάκιση τQ1ών ετών, αλλά δηλώνοντας
πως δεν θα πα!αμείνει άλλο υπό xQάτη
σκαφικών εργασιών στο ΑΧΟωτήρ ΘήQας, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα της Εν Αθή
ναις ΑΟΧαιολογικής Ετα1Qείας υπό την διεύθυνση του ομότιμου καθηγητή Χο Ντούμα,
με τη χορηγία του Kaspesky Lab. Μεταξύ αυτών ένα μαρμάQ1vo πQwtoxvxλαδικό γυναι.
κείο ειδώλιο, δύο μαQμάρινοι πQωτοκυκλαδικοί XQατηρίσκοι, μια μαρμά!ινη φιάλη και
ένα αγγείο αλαβάστQ1νο, που βρέθηκαν μέσα σε μικρές oQθογώνιες πήλινες
υ χρόνου π
πα!αμείνει
προφυλακισμέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα