Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ωνω μαζί οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Ιέμπτη
μέχρι θανάτου
ελεύθερο
Οχτωβρίου
Αριθ. φύλλου 5627
Τιμή φύΑ: 0.15 €
Καθημερινη εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Διεθνής η ακτινοβολία
της Κοβενταρείου
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Κοζάνης
Σελίδα
Μετεγγραφές
Δημοτική βιβλιοθήκη Κοζάνης
φοιτητών 2018:
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Ποιοι έχουν προβάδισμα
1 Εγκαινιάστηκε
Το νέο Της Κτήριο
Σελίδα 4
Me ta εγκαίνια του νέου κτιρίου tns
Κοβενταρείου Δημουκns Βιβλιοθήκns
από τον Πρόεδρο:ns Δημοκρα:is
ΠροκόΠη ΠαυλόΠουλο,
κορυφάθηκαν xees. Τετάρτη
10 Οκτωβρίου οι εκδηλώσειs
για tnv έναρξη λειτουργία
tnsveas Βιβλιοθήκη
Στην τελική ευθεία
η καταβολή
των αγροτικών επιδοτήσεων
Σελίδα 13
Στον 4ο όμιλο οι Μικτές
ΕΠΣ Κοζάνης μαζί
με Φλώρινα, Καστοριά
και Ήπειρο
«Ημέρας ακροσης πολιτών» από
Σελίδα 14
την Ελληνική Αστυνομία στη Γενική
Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
θυνση Δυτικής Μα.
κεδονίας
Την τελευταία Πέμ.
πτη κάθε μήνα, από
14.00 έως 22.00 ώρα.
τετραμελής επτροτη
θα δέχεται σε ακρόαση
πολίτες των Περιφε.
ρειακών Ενοτήτων
Γρεβενών, Καστοριάς
Κοζάνης και Φλώρινας
την έδρα της Γενικής
Περιφερειακής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης
Δυτικής Μακεδονίας
Γιατί επανέρχονται
τα σενάρια για Grexit
Ο κ Τσίπρας το καλοκαίρ, του 2015 οταν αντίκρυσε Την άβυοοο
του Grexit έκανε την περίφημη .καλοτούμηα-και έκτοτε napi
στάνει tov μνημονιακοτερο των μνημονακών και τον ηλέον.φι
Μετά την "κυλοτούμπα. του 2015 σχεδόν ολόκληρη η κο
η αλλά και οι δημοσιολογούντες διαμορφωτές της θεωρούν
σαν δεδομένο ηως το Grent excl an0μακρυνθεί οον ενδεχομενο
οριστικά
τότε τόοο στο cou°τερικό όσο και στο cξωτερικό οριστικ°noi.
ησαν την ισότιμη Παραμονή Της Ηικρής μας χώρας σε tva arid τα
ισχυρότερα κλαμπ της ιστορικής συγκυρίας nou διανύουμε. Οι
rcpia0φτεροι έχουν μάλιστα την ψευδαίσθηση nos το δικαιού.
μαστε και nuc αυτό δεν ήταν an°τέλεσμα ουστών με Βοδεύσεων
και του κύρους nou διέθεταν στο εξωτερικό rpoourn°τητες
bmeco κων/νος Καραμανλης και η συνέχεια οτη σελίδο y
στην Κοζάνη
Σελίδα 11