Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t 18οντής-Νυ όλας Kapad i os 1951-1974 18ο τήρια-BdOpw Σ
L Σηλι
ή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018
kploIS Β' (1974)"
Ap φύλλου 6880-11.729 0,50 e
Ανοικτή επιστολή για
τρεις αθλητές του CrossFit
από τη Δράμα πέρασαν στους
ημιτελικούς Των αγώνων
«Cyprus Trowdown» στην Κύπρο
Σέντρα στην
Football League
ο Μαυρολεύκη
'Η κπαίδευσι5
εί5 τόν Νομόν Δράμα
Η άλματική έξέλιξ1S
μαζί με την
προς Αμφίπολη
Οδωμάς Μουρζόςμι
Ηπρόταση στο ΔημοτικόΣυμβούλιο Δράμας
Συμπληρωματική πρόταση 750.000 €
για ιατροτεχνικό εξοπλισμό μέσω
Συλλόγους και Σωματεία για Ί
συγκεκριμένες εκδηλώσεις |
ΕΣΠΑ στο Νοσοκομείο Δράμας
Τα χρηματικά ποσά θα καταβληθούν μετά από
παρουσίαση παραστατικών
Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τη διαχείριση αποβλήτων
Σε καλή εξέλιξη ο φάκελος της πρότασης για τα φωτοβολταϊκά
ρηγήσεις των Πολππου
Οιτκά όρια του Δήμου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
μια φορά στο
βούλιο Δράμας. Οως ήδη
χορηήσες για το 2018anoτου L
διαφορετικές συν&δράσεις
το θέμα αυτό δεν μπόρεσε
αυξημένη πλαοψηφία του
εντα ed στο ΕΣΤΙΑ της Ποταση της &μοτιήςπαράτοξης «Project Δράμα 2020.
νος οπτολίτευσης «Νόλη
+Zup.Εείεπκης anopr
σώματος, τα 2/3της Παρουλων, Που για το Δήμο Δράπροπολογισμό
3.800.000
ixάλλων αναγκαίων πραγμαδότησης των Πολποτικών
Συλλόγων κα Σωματείων, η
ηρόταση, μέου της οπαας
θα υπάρξει επιχορήγηση
κ. Λάτσης, emonialei ότι
τελικά το ποσό θα aYYgga
myov Ενέργειας(ΚΑΠΕ).
μελέτη για τη διαχείριση
των αποβλήτων aans από
μας σημανα ότι θα πρέπει
Συμφωνα με τον κ. Mdτα 4,3 εκατ. ειρώ και το τση épet σταλεί το ant το Νοσοκομείο Δράμας, κα
από exeinépa μελετάτου
φωτοβολαίκου ο προπο60uou 22&quo κοίου βουλου
Νία από το σώμα, οτός
μένες δρό σας για τις onoies
έργο προχωράει npanood
γανομός ο οποίος κατέχα
Ανάρτηση δασικών
χαρτών στην περιοχή
του Νομού Δράμας
Είσης, σε καλό δρόμο
βρίσκεται η πρόταση του λογισμός του έργου aép- va υτάρχει και η
Νοσοκομείου γιατην αΥοράχετοι στο 1.200.000 eupa. ασφάλαο.
και τοπο
βαλλοντικές Μελέτες, ώστε
Noocaele euro
ούλιο, τηνερημο η
τηση φωτ
ολαχείριση απο ΑΤων
Αυτή τηστγμη το Νοσοτακών στο δύμα και τον ΤΕΑος, εγκρίθηοοε πρό κομείο eva συμβΕΒημένο
αύλειο χώρο του. Από το σφατα η Περ αλλοντική μεσυγκεκριμένη moronoκημένη πρόχο η ητη
ος 750.000 mo να σταλεί ολοκλη
προση
eel να σταλεί ο ολοκληρυμένος φάκελος που έχει
το Νοσοκο
ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ véuv δοακών χορτών προαναγγέλλει το
Ynoupyao [email protected]λλοντος κ Bepye°ας γιαΤην epx6μενη Παρασκευή 19 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την σχετική voohw0η
ξημένη πλε ψηφία ταν
23 ταν δημοτιών σΨ
βούλον. Η πρόταση ανοτο Νοσοκομίο για τη διαχαριση τυν αποΒλ πιον
doar oarov
λάβατις qerueceypous
γιατη διαχείριση των απογιατηδοχείρ σητων αν
δηλωσή
τα η éwoon
του στον οΛουκό Τύπο» ο
για Περιοχέςτης Ατικής,της Δράμας,της Κοζίνης
τυν κυτο
σώμα,
καθώς
του θα οναρτηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 19 Οκτωβρίου
τιές napadpRεν
Ειδικ6s Ορθοδοντικό
~ NEO ΙΑΤΡΕΙΟ ~
ΜΠΟΥΣΧΑΝΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
Ανθρώηνη Αναπαραγωγή-Εθνικό & Kon0διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών!
Ο Πτολεμαίων 10, Δραμα
λ. 2521022203, Κιν. 6975773325
@[email protected]
-Αντισύλληψη Δ
τελούμε Ετήσιο μνημό.
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανθρώηινης Αναπαραγωγής
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Εμμανουήλ ΠαΠΠά 16, Δράμα
T. 25210 30000 K. 6994 94 88 55
OrrBplov 2018 ώρα
Αμαλόκηπους στους!! ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
οςότ ormoval cal
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεΒού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
[email protected]
48 χρόνια
Παραδοση
στα σαντουιτς
"Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΕΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα