Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Τις ε
παράκαμψη Γερακίου
Κέντρο Έρευνας για τον
Καρκίνο στην Κύπρο
με λακωνική συμμετοχή >σελ 8
στις σελίδες 12 & 13
neoT του λοσελ 7
στη ΓΕθνική > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάθΒατο 13 ΟκτωΒρίου 2018 | Έτος 23. | ΑΡιθμός 5502 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
300.000 ευρώ
στον Δ. Ευρώτα
για αποκατάσταση
Έως και 2,86 ευρώ το κιλό η τιμή διάθεσης
Πωλείται το περσινό
ελαιόλαδο στη Λακωνία
| ρικών ενέκρινε έκτακτες οκονομικές ενισχύσεις Ποσού
1.350.000,00 ευρώ, για την
το ο ομικαν στις un°δομές τους από
την κακοκαιρία. Τις σχετικές
on0φάσεις υπέγραψε ο
υπουργός Εουτερ κων Αλέ
ξης Χαρίτσης. Οι χρηματοδο|moεις Προέρχονται μέσω
xpc σης του λογαριασμού
του ΥΠΕΣ από το έργο Γρ
γραμμα Πρόληψης και αντιμε
τώηισης ζημιών και
καταστροφών Που προκα
λο ντα ano θεομηνίες στους
ΟΤΑ. Α και Β Βαθμού της
Συμφωνία για εξαγωγή στις ΗΠΑ έκλεισε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πετρίνας
Το έξτρα ηαρθένο ελαιόλαδο
τηςπερσινής σοδειάς 2017
2018 καταφέρνουν να διαθέσουν την τρέχουσα περίοδο οι
παραγωγοί της Λακωνιας Πριν
από λίγες ημέρες, ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός Πετρ νας Λακω
νίας όηου έχει συγκροτηθεί
ομάδα napooooov με 100μελη
ΕΒγαλε σε δημοπρασία 65 τόνους έ τρα ηαρθένο ελαιόλαδο
περσινής εσοδείας Οηως avdφερε στον ΑγροΤ no» o Ypauματέας
Παναγιωτης Πουλάκος anog a
σ σαμεναΠουλήσουμε στην τιμή
των 235 ευρώ το κλά στην δη
μοπρασία τηςΔευτέρας Εχουμε
ακόμα 50 τόνους έξτρα nape60
ελαιόλαδο περσινής εσοδείας.
Α ει να σημειωθει ότι την neρασμένη εβδομάδα, οου ετ upσμός της Πετρίνας έκλεισε
σημαντική συμφωνία για εξαΥωγή tunono ημένου έξτρα
napea ου ελαιολάδου περυσι
v ς εσοδείας συνολικής Ποσό
τητας 20 τόνων, στην αγορά των
ΗΠΑ Κατά τον ηρόεδρο του συνεταιρισμού Γ Kanaoouon και
τον Υραμματέα Π Πουλάκο, η
συμφωνια αναμένεται να ano
φέρει στους συνεταιριστές 3,50
ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου.
Onwcypope o poTuno
no n nd λησης για Περσινό
ελαιόλαδο ολοκληρώθηκε ηριν
από λίγες ημέρες και στο Δαφνί
Δ Ευρωτα όΠου διατέθηκε συ
νολική ΠΟσότητα 28 του έ n
2,86 ευρω το κιλό Στιςγειτον κές
Κροκεές δημοπρατήθηκαν 100
τό οι ελαιολάδου Περσινής εσο
δείας όμως η τιμή των 2,86
ευρώ Που έπεσε στο «τραπέ »
ar ό τους αγοραστές δεν κα ο
noinσε τους Παραγωγούς
Τέλος, σε χαμηλότερα επίπεδα
συΥΚΟιτικά με τηνπερυσιν xpo
νιά διαμορφώνονται οι τές no
ραγιογού για τα φρέσκα
αγουρέλαια τον Αγίων Αηοστόλων Λακων ας. Ο τοπικός συνε
ταιρισμός έκλεισε συμφωνία με
Ιταλό τυποηοιητή στην τιμή τα ν
430ευρω τοκυλά
οργάνωση.
Ειδικότερα, για τον Δήμο ΕυΑγανακτισμένοι εμφανίζονται αγρότες της περιοχής που απαιτούν λύσεις
Ποσό ύψους 300 000 ευρώ.
«Δεν πάει άλλο με τις κλοπές
στα Καλύβια Σοκάς»
η ΕΠΟ Αρεόπολης| Γερολιμένα
Παρά την ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας τα κρούσματα παραβατικότητας είναι συνεχή
Στα όρια των ψυχικών δυνάτιμετώηση του ηροΒλήματος.
καθώς σε διαφορετική ΠερίΠτώση απειλούν:-ea nap°υμε
τον Νόμο στα χέρια μας. Είμαστε φιλήσυχοι άνθρωπο και οι| Έργα ύψους 3,9 εκατομμυρων ευρώ για τη Μεσσηνία.
την Αργολίδα. Την Αρκαδία
και τη Λακωνια υπεγραψε ο
Σοκάς, Που Βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των συνεχών
σου, Π. Τατούλης.
με δράστες-κυρίως. Ρομά
αλλάξει κάτι, δεν θα αργήσει να
Ειδικότερα, για τη Λακωνία
το κακό. Δεν είναι arieav
να υπάρξει αυτοδικία» δηλώχαρακτηριστικά στον«AaunoYpdpnken σύμβαση υλοσύμβαση υλοτερη περιοχή, με τους κατοίκους να Zntouv από την
notnσης του έργου Συντ
ρηση της με αρ. 23
συνέχεια σελ.9
επαρχιακής οδου Apeonon-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα