Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27149
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Τσίπρας: «Λύση με
βάση το Διεθνές
% η μειωση
της φοροηογιας
τη Γερμανια»
ς από
ια μια νέα αΟΧή στις ελληνογέρμα
με τα συνο
δηλητήριάζουν τις διμερείς σχέσεις, χω
ίναι κατά 4 ποσοστιαίες μοάτω από το χαλ
διαφορές που ε!χονται απο το μαΧΟινο
α επιλυθούν
ζεύουμι ακόμη τι α
γιατί έχουμε να π
θυπ0UQ76ς, Αλέξης Τσίπρας, στη συνά
της ομοσπον
διαχής Δημοκρατίας της ΓεQμανίας
2 ποσοστιαίες μονάδες πα
ς, 3,5 ποσοστιαιες μοναόες παραπανω
ραπάν
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η Ελλάδα
γαλύτερη αισιο
ε συντάξεις και κοινωνι
σοστιαίες μονάδες π
πολύ λιγότερα (5 ποσοστι
ό,τι η μέση ευρωπαϊκή χώρα,
ε χρήμα, και
τα μνημόνια, αλλά παρατήρη
πως δε
ρα) απ
Η Υυναικεία
ανεργια σημαντικα
Η μείωση της φορολογικής επιβάQυνσης στην Ελλάδα κατά 2 έως 2,5 πο
σοσστιαίες μονάδες του ΑΕΠ είναι απο
ων αγαθών παιδείας, υγείας, άμυνας, τα
ξης και ασφάλειας, δικαστήρια, εφορίε
τελωνεία, συντήρηση γεφυρών, δρόμων
ταυτόχρονες αναπτυξιακές μεταρονθμίονίζει ο Σύνδεσμος στο εβδομασε
των ανορων
λεωφορεί
των δαπανών καλό θα ήταν να σκεφτού
με πώς μπορεί να αυξηθεί η πα!αγωγικό
τητα του χρατους, με την εισαγωγή νέων
μεθόδων και τεχνολογιών, όπως κάνουν
όλες οι επιχειρήσεις το
και πολλές άλλες χοβεοιήσεις
λύτως εφικτή μεσοπρόθεσμα, σύμφωνα
με τον ΣΕΒ. «Απλώς, θα π!έπει το θέμα
ι πλεον ωριμη για να πε
ση όπου η δημοσιονομική πειθαρχία μπορεί να συμβαδίζει με
χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές
ικότερο στόlleQαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεογίας στη χώρα, στο 19%, ΧαταγQάφηκ
εφέτος. Το ποσοστό αυτό ε
των δαπανών λειτουργίας
υ κόσμου, καθώς
μηχανισμου (εχσυγχρονισμος μεσω αυ
ξησης της πα!αγωγικότητας) και από
ην πλευρα των φορολογικων εσοοων
υλίου πέρυσι και επίσης
Συμφωνα με τα στοιχεια που αναφ
μεταρρύθμιση
χής μηχ
ρει, έχουμε uum λότερη φορολογική επιβάχο
Ιούνιο 2018. Χαράκτη! ιστικά στ
είωσης φο
των υποχω!ησε κατα πολυ κατω απο τ
40%, ενώ και ο συνολικός αQ1θμός των α
νέργων β!έθηκε κάτω από τα 900.000 ά
Η ασφαηεια των νερμανικων ουοηονων
κεροιζει τους επενοντες
Άρον-άρον εΥκαταλείΠουν τη Wall Street
Μειωση κατα
στην ευρωζώνη ήταν από 4 έως 5 μονάδες
βάσης χαμηλότερα.
έστρευνε
καταναηωσης
σφάλεια των γερμανικών χρ ατικών ομο
λόγων σήμερα (σ.σ. Πέμπτη), οδηγώντας
πτωτικά τις αποδόσεις, χαθώς ο αντίκ
τές να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια
και οι αποδόσεις των κρατικών
κρέατος Υια να
σω ει το κΛΙμα!
Ξεκινά ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Εκπαιδευτικής ΡομΠοτικής με τη
συμμετοχη και παιδιων Νηπιανωνείου
00πότ
ς αποδό
δράστικά την χατανάλωση κρέατος,
λότερε ενο ει μια σειράς δημοπρασιών
έως και κατά 90%, για να αποφύγει την
πιδείνωση της κλιματικής αλλαγής στ
μέλλον, αν
πιο ολοκλη Qωμένη μέχρι σημερα επιστη
μονική μελέτη τους για το πως οι οιατρο
φικές επιλογές επηρεάζουν το πεοφάλ
καθώς οι παράγοντες της αγοράς προσπα
ιωσιμότητα
της για τον προϋπολογισμό και την πρό
Οι αμεριχανυχές μετοχές χατέγρανα
-εκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικης 2019 για μαθητες Δημοτικού Γυμνασιου και Λυκειου ΙΙιλοτικά φέτος
χρέους της χώρας, υπό το φως του σχε
σάγεται μία νέα κατηγορία για παιδιά του Νηπιαγωγείου. Ο διαγωνισμός δώργανών
ται από τον Μη Κε!δοσκοπικό Ο!γανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης
WRO Hellas, με στ!ατηγικό συνέργάτη την COSMOTE
σφατη αύξηση στο κόστος δανεισμού
v S&P 500 χαι
Για πέμπτη χρονιά, χιλιάδες μαθητές από όλη τη χώρα θα συνεργαστούν, θα συναγω
νιστούν, θα δημιουργήσουν και θα προτείνουν λύσεις για τον πλανήτη και τη χώρα. Το συναρπαστκό «ταξίδι» γν
διαρκέσει 5 μήνες, έως τη διεξαγωγή του τελικού τον Φεβρουάριο
του κρέατος αναγκαία για να τραφεί ο
παγκόσμιος πληθυσμός που
ημερήσια πτώση τους από τις 8 Φεβρουα
τον εκπαιδευτικώ
ίου, οδηγώντας
Τραμπ να επικρίνει τη Federal Reserve
ν πρόεδρο Ντόναλντ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα