Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 το.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1357 Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
Θεσσαλονίκη:
Έρχεται ΤΟ
10 Φεστιβάλ
Συνεργατισμού
στη ΒΙΟΜΕ
ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εκστρατεία
ενημέρωσ
ια τα εμβολια
στον δήμο
Νεάπολης-Συκευών
Εκινησε η λειτουργια
ΤοΚΕΠΥγεία@ir δυΤΙΚήθεΟαλονίκη
προορισμου
θα συνδεθεί
η Θεσσαλονίκ
Βολές Κυρίζογλου κατά Μπουτάρη με φόντο το προσφυγικό
S>>> 8
Δωρεάν σπρομετρήσεις από τον δήμο Θεσσαλονίκης
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
θεσσαλονικη:
Μάθετε πώς
να δίνετε
Τις πρώτες βοήθειες
Δωρεάν σπιρομετρήσεις για! Δημόσιας Υγείας, του Δήμου! λονίκης (Μοναστηρίου 53καπνιστές ή πρώην καπνι-Ι Θεσσαλονίκης, σε συνερ-155, 3ος όροφος), από τις
στές ή άτομα με χρόνια!γασία με κλιμάκιο πνευμο-113.00 έως τις 16.00κατόπιν
αναπνευστικά προβλήματα, Ινολόγων. Οι σπιρομετρήσεις! τηλεφωνικού ραντεβού στο
άνω των 40 ετών διενεργεί ! θα γίνουν την Τετάρτη 17 τηλ. 2310.509.053 και
το Τμήμα Προστασίας και Οκτωβρίου 2018 στο χώρο! 2310.509.020
Προαγωγής της Δημόσιας! της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Υγείας της Διεύθυνσης Κοι-Ι Προστασίας και Δημόσιας
νωνικής Προστασίας και! Υγείας, του Δήμου ΘεσσαΗ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές αποστέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652