Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τοουνάμι
απειλεί
to lóvio!
H AITNA KATAPPEEL
PATRAS
" «Κρίμα
ΜΙΣΟΥΣ Που δεν
Η ΓΕΝΙΑ
τον κάψαμε»!
A EINAL
ΑΤΡΕΊΟΝ
Ο ΚΥΜΑΤΟPAYETHI
TI(AEN
ΑΠΑΝΤΗΣΕ
Ourxptpavo
ΜΠΑΡΑΖ ΠΑ
ΤΗΝ ΤΟΤΟΥ
ΕΡΟΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Μετα) 1 11κές Υια ΥΠεριαμείο και «Τοξότη»
CDM MEDICAL GROUP
NATIONOY
2610 226562