Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιογραφία
στο ν. Κιλκίς
eigisis.gr
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018-έτος 190-αρ. φύλλου 4726-0,50 ευρώ
Παίζουν με την φωτιά :
στα συνοοα
Ταμειαχά διαθέσιμα 11
εκατ. ευρώ στον
εύρώστο Δήμο Κιλας
Εισήγηση Αντιδη
μάρχου Διοιχητι
χών Οικονομικών
Υπηρεσιών Αιμίλιου
Nu ολαΐδη επί του
οικονομιχού απο
λογισμου του
Δήμου Κιλκίς για
το2017
σελίδα 7
Ο Εονθρός Σταυρός Κιλκίς
υποδέχθηκε με θέρμη την
"Φλόγά της Αγάπης,
Επιτρέπουν ή αδυνατούν να ελέγξουν Τη συνεχή σώρευση λαθρομεταναστών στην συνοριακή ζώνη
όταν και τα μωρα παιδια γνωρίζουν ότι οι εν λόγω δεν επιλέγουν τα συνορα γιανα λιαστούν. Και
επεισόδια με πυρά από Σκοπιανούς κατά των δυστυχισμένων πεινασμένων της Ασίας και Της Αφρικής που θα επιχειρούν κάθε νύχτα "γιουρούσια, προς Τη "Γη της Επαγγελίας" θα είναι καθημερινά
σελίδα 3
σελίδα 7
ΠλημμύΟισε με πρόσφ
ες-μετανάστες
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
η κεντρική Μακεδονία
Η ΠΕΔ Κ.Μ. Ζητά επείγουσα συνάν
τηση με τον υπονογό Μεταναστευτυχής
Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, για την
ενημέρωση των οημαοχων στο ποοσφυγικό ζήτημα. Σελ.11
σελίδα 6
Εκλογές καθηγητών και δασκάλων
για το Υποεσιακά του Κιλκίς.
Όλα τα ονόματα τω υποψηφίων
νέες θέσεις εργασίας για
2χρόνια για τις ανάγκες
χάθαριότητας των Κέντρών
Υ είας στην 4η ΥΠΕ
σελίδα 5
σελίδα 3