Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
WebsiteRecognized text:
Θέλουμε λιγα
απότους ολλούς
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
οχολιάζει
από τουςλίγους",
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4208-ΕΤΟΣ 150
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 2441080888
Απαιτούμενο η ενότητα
Μόνο οι φορείς ενωμέ
νοι θα πετύχουν το ζητούμενο από τον λαό της
Καρδίτσας Που δεν είναι
| άλλο από την διατηρηση
των σχοΑών και την Παρα.
Πέρα αναβάθμιση της Καρ
δίτσας στα πλαίσια της
νέας δομής του Πανεπιστη
μίου Θεσσαλίας
Αντί να είμαστε όλοι
ενωμένοι αυτές τις δύσκο
λες στιΥμές, Πέφτουμε
στην παγίδα που στηνει ο
Γαβρόγλου που καλεί να
δει ξεχωριστά άλλη μέρα
τον δήμαρχο Καρδίτσας,
| άλλη το περιφερειάρχη και
τους αντ!Περιφερειάρχες,
ενώ είδε non τους βουλευ
τές του ΣΥΡΙΖΑ
Ολαός της Καρδίτσας θέλει τους
αυστυχώς, βλέπουμε ότι
οι φορείς της Καρδίτσας
φορείς ενωμένους, αλλά βλεπει ότι
αυτό δεν συμβαίνει. Αν δεν αφήσουμε αδυνατούν να παίξουν το
πίσω τις όποιες διαφορές και δεν
σκεφτούμε με γνώμονα το καλό του
τόπου, είμαστε χαμένοι από χέρι
ρόλο τους στην δύσκολη
αυτη στιγρη, ενώ σημαντι.
κός παράγοντας είναι και
οι επόμενες δημοτικές εκλογές
Σελ. 4
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
3ον Λαφημιστήμεγνώσεις markeΗ εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει συνερνάτες γιατην στελέχωση των Παρακατω τμηματων.
δυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε
ting.
φοιτητές, n ar1οφοίτους ΙΕΚ κλι.
4ον Αημοσιογράφο με σχετικές
lov Y1 λληλο γραφειου με γνωσεις
λογιστηρίου
2ον χειριστη ηλεκτρονικών υπολογιστών με γνώσεις στα social media.
σπουδές n εμπειρια και ευχέρεια στα
social media και σταΜέσα Κοινωνικής
Πληροφοριες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
Ακτύωσης.
[email protected]
5ον Η εταιρείας μας προσφέρει την