Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
12 Οκτωβρίου 2018
Ιδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 61ο-Αρ. φύλλου 1 7.370 . Τιμή 0,60 € . Παρασκευή
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 2651025.677 33.791 . Fax: 26510 30.350 http://www proinoslogos.gr . e ailinfo pri oslogos gr
Για να μη λυθεί το θέμα, η Δημο. Αρχή αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής
ορατόςοκίνδυνος τα Γιάννενα ναχάσουνηςΣχολικέςτους .Eni
Περιουσιες εξα Τατών υπέρογκων δανείωτ Αγαθοεργών Η
ς Τσίπρα-Κοτζιά για συμφωνία εντός του καλοκαιριού
εμποτι ει με αλυτρωτισμο
Γκόντας . Μπαρτώκος ζήτησαν να περιέλθουν στον Δήμο
Εκτός Ε9 έχουν αφήσει πάνω από 200 δημοτικά ακίνητα
: ακόμη και Τους μαθητές Τυν σχολείων Της
Χάρτης της Τσαμουριάς στη ΓεωΥραφία του Λυκείου
που διακινείται και στο εξωτερικό
Η Του Χία «τορπιλίζει>> χαι πάλι τη συμφωνία για τα θαλάσσια σύνορα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ AroPH
νως με την ΑΑβανία και μάλιστα στη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
γε ροής τους κανένα από τα
ναμην παρουand
Τις βασικές αρχές πάνω στις
ηοποία όπως όλα δείχνουν gr
O' Αλβανοί βέρα α κά0c άλλο πο:
000 δεν
τερογοα δάνεια Τους
ρά χαμένοι 5ουν βγε, καθώς όπως
Μακεδονία σταθερά
Ερθηκε στο κα αναον δενυαν. :
την ουσιαστική ευπα χουν για :
uanon και
Anpot. Συμβούλιο Ίαννίνων
Μείζον θέμα και φέτος
:Εον Ελλη ο kon κόδου απ opoo
: ρας Η Ελλάδα Ευρυπακή Ενωσηη στέγαση των φοιτητων
ν Το Πανεπιστήμιο Ίαχνει γιακαταλύματα
Ενδιαφερουσα ημεριδα για
την-νυχική Υγεία Των Νεων
βρίσκετα στη κνυνία».
Το δίκτυο κατασκεύασε 1Yham App°τεία για
Αποχετευτικό που θα εξυπηρετεί τον
ακόμη φορά έστησαν οι γεπονες TTEpi
ήθεν καλής πρόθεσης για Εξεύρεσης
λύσης σε χρονίζοντα θέματα, σο
στον Πολυχώρο
Ay Ιωάννη απέκτησε ο Δήμος Ζίτσας
MIL ILALAKOZ: 11Χανοποίηση χαι αίτημα
για συντ 101|ση-οδοφωτισμό Εθνχής Οδού
Εκδηλώσεις σ' όλα τα Γιάννενα
με «άρωμα» από 1η Μπιενάλε!
Τοπική Κοινότητα Του Αγίου Ιωάννη
κανοποιώντας έτσι ένα από τα βα:
Μια νέα καλλι
Προσωρινή εξωση του
ραφτινγκ απο τον ΑραχθΟ
: χρονιά αφού οι Εστίες ακο παρα
χώς α χρόν μηνες νης, σπου
κοσυν moum mou oο ολή ηςονης
κούν για να καλύγουν ης συνΑραχθο.ltmakaumopoup :pdAnorv
ωςεικαρία γιατην
. Σπατη Αρμοστεία παραχώρ
ρων, είναι
γούν επιπρόσθετα έξοδα
-6ησελ. : ΑΕ Δυτικών Βαλκα.
: viva, η οποία, με κυσης «Avia Ελένη» με ΤΟ ΚΕντρικό a-:
ποχετευτικό δΑΤυο προκειμένου: ytpupasn λάκος, μετά την
MEMVOVE"" ΕΕετι4όμε
παράδοση Εκ νέου.
ΑΙΑΒΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: | : στην ra nij ευθεία ωστό ο
.Στη σελίδα 12 : σεδιάφορους
Βασικός φορέας της διοργά ur
παύση Των αθλητ κών δρασ1pomΤου Πανεπιστημιου luavvivu v και
> EMEMwSmaieRE
Tot, r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ , EEL 7 | | : TOU Αράχθου και σε απόσταση 150
«Διπρόσωπος» και
ισόπαλος ο ΠΑΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
Διαπιστώσεις
Να κοιτάς κατάματα
Το χαρέμι της ΕΡΤ..
Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της amTpo
στην Hmapo, TOTO K
κατηυνής της μιας πρόγονης, έπεπα από αρκετά χρόνια. Εδώ, στα γυάΑνα Γιάννενα κάπου
χαράξει ο τόπος με βουνά πολλά», για να θυμηθούμε τον Μιχάλη
Γκανά, κι οι πλούσιες φΜΕς της ιστορίας χύνοντα στα σώματα
και στα μοιρολόγια, η απομόνωση λόγω της Yurpop!κής ιδιαΤΕ.
ρότητας δείχνει να έχε υποχωρήσει ασ9ητά K10 Τουρισμός να
περνάει περίοδο ακμής.
Χώρωση Της πληροφόρησης ως μέσου αντιμετώισόπαλος 2-2 με την
σοβαρής πολιτείας. Αυτός Είναι και ο λόγος που τα μέσα μαζικής
ETTIKorvu νίας (ΜΜΕ) θεωρούνται κτέταρτη ε ουσία» στο σύχροκοινοβουλευτικό σύστημελ
Αλλά Το αρνητικό για την
νική ΤολΙΤίκή πραγματικότητα
δεν είναι ένας
πραγματικότητα
σκορ χάρη σε δύο γκολ του
λαος, κι αν ένας τόπος Βέλα να

Τελευταία νέα από την εφημερίδα