Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωδ. 1907

Πρόγραμμα
εορτασμού
για την
επέτειο της
απελευθέρωσης
της πόλης
της Κοζάνης
από τον
Τουρκικό ζυγό

Η Δυτική Μακεδονία στον
ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χάρτη
ή το Πανεπιστήμιο δέσμιο
πολιτικών παιχνιδιών ;

σελ ~ 12

Γιώργος Αδαμίδης: «Η
αποβιομηχανοποίηση της περιοχής
κοστίζει 2000 θέσεις εργασίας σε
τακτικό προσωπικό της ΔΕΗ»
σελ ~ 3

6845

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 4

Κλειστή η
τηλεθέρμανση
σε μια περιοχή
της πόλης
λόγω διαρροής

σελ ~ 4

Εξυπηρέτηση
των οικιστών
της ΖΕΠ με
ταχυδρομικές
θυρίδες

Από την
Ακρινή στο νέο
Πανεπιστήμιο,
το ταρτάν του
γηπέδου και τα
ακίνητα του
δήμου Κοζάνης
- Αδελφοποίηση
με Μοσφιλωτή
Κύπρου

σελ ~ 24

σελ ~ 13

Αφιέρωμα

Γιώργος

Λασσάνη

«Την κα

στο Γεώργιο

Δακής:

στο νέο

Μαρκοπούλου

Βιβλιοθήκης

πάρετε;»

κτίριο της

σελ ~ 8

Η πώληση
της δημόσιας
περιουσίας
«συζήτηση για να
γίνεται» σύμφωνα με
τον περιφερειάρχη
«Πωλείται νερό, γη,
σημαντικά μνημεία,
η ιστορία του τόπου
μας» σε όλη τη
Δ. Μακεδονία

σελ ~ 7

θα την

σελ ~ 24