Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2018 Ι ΕΤΟΣ 180 1 ΦΥΛΛΟ 4307 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Τα συνοδά συμπληρωματικά εργα του φράγματος Ποταμιάς Τσι καλαριο θα κατασκευαστούν κανονικά αφού σύμφωνα μετον κυβερνητικο
βουλευτή Κυκλάδων Νικο Μανιό αυτό προβλέπει ο σχετικός προγραμματισμός του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφιμων καθώς
και η ήδη ληφθεισα από το Αγροτικής Αναπτύξεως απόφαση Στο μεταξύ οι προγραμματισθείσες εργασιες στην περιοχή του φραγματος
εκτελούνται κανονικά και εντός των προβλεπόμενων από το χρονοδιάγραμμα (εργασιών υλοποιήσεως του έργου), προθεσμιών."
(κλείδωσαν» τα δίκτυα ύδρευσης
Του φραγματος
Τσικαλαριου
σελ, 8, 9
Σε κανονικούς ρυθμούς και η προβλεπόμενη
ροή χρηματοδοτήσεως του έργου
Στην Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου αναμένεται
να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης που
αφορα στα συνοοα εργα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
:εκ να η ελΤΙωση και συντηρηση-Μέσαστο τρέχονφραγμα οσκο ργός
TOU OOIKOU IKTUOU Της Ναζου ga Σταύρος Αραχώ της
Μύκονος
Εξασφαλίστηκε
ειδικός
επιχειρησιακός
σχεδιασμός προστασίας του πολίτη αηα τουρίστες!», δεν ισχύει»
αφ ναι ο ο μεγάλο eyya ek u τικο εργο
το νησί μας και το φράγμα, ο Υπουργός
Αγροτικής Αναπτύξεως και Τροφίμων
Είναι ένα μεΥάλο εΥγειοβελτιώ τικό έργο
υπογραμμίζει ο βουλευτης Νικος Μανιός.
ΣΕΛΙΔΕΣ 7, 8, 9
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμουπόλεως
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, μιλά στην «Κ»
Και υπογραμμίζει
Το <

Τελευταία νέα από την εφημερίδα