Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νυκόλας KapaBav ς 1951-1974 lim ημα-Εκδότρο Σταυρίδου L Στου ή ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Ap φύλλου 6880-11. 726 0,50 €
Σύνδεση 40 οικιών στο νέο δίκτυο
Ολοκληρώνεται
η aVT!κατασταση
αμιαντοσωλήνων
στον Καλό Αγρό
Η λογοτεχνία μας από τα
Στην Βέροια ο. Βετεράνοι
Χειροσφαίρισης Δράμας
Η νύμφη του Παγγαίου
Ο Δραμινός Αθανάσιος
Κάτητας στο νέο
AZ Της Ενωσης
«Εφυγε» ο Αλέκος
κατάθεση αιτιολογικής έκθεσης από το Υπ Δικαιοσύνης για τις φυλακές Δράμας
Σύσταση 258 θέσεων νια το Γενικό
Την στήριξή της στον
άνα Εθες τηυ Αλτία του σου
OREO Toquo oup ou ρισαν αλλά
Καταστημα Κρατησης Νικηφόρου που
είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους
Χωρίς χρονοδιάγραμμα προσλήψεις και λειτουργία-Απαντήσεις από υπ.
ΙΧρ.Μέτιο ανακοίνωσε
vouepps t
τη τοδοκης
άσΑ ΑΟ Ma
Χ στο μικρα
ηλκία80 ετών, βυνοντας στη θλίψητους
οικείους και τους QV0ρώπους του κ
Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου
anHeHE χθες στη Διαρκή Empom
Δικαιοσύνης για το ζήτημα της αποσυμφόρη
σης των φιλούν της Χώρας, στο πλοίο του
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π
ΕΝείγουσες pe ίσες για την υποβολή &λύBV
περιφερειυπήρξε ae ητής του Πανουνίου, με κατογωγή από τη Νεμέα, στα 400μ. όΠου στο
τηματηςαηοσυμφόρησηςτον φυλακών, pooa
του νόμου 4489.2017. Από την όλη συήπρη
ραοκαάουλου για την an°συμφόρηση των
ότου ψηφιστεί ο νέος Ποινικός
Ωστόσο προΒέηοντα ορισμένες αλαγες που καταταου στη
τοεονκό ροόρ με αίδοση 3.13.2 στους
Βαλκακός του 1963 τη Σό pea onou κα
ιά με την R a ομάδα Γεωργόπουλος
κινο μετάλλιο στους Μεσογααούς που
Παράλληλα, κατατέΟΒΕπίσης κι ατιολονή Εθεση σχευκά
μετην opya ήστΕλευσητου Karoonuaros Korosanou
Παρα Εστίου στο Νο ηφόρο Δράμας με 258 θεσας δοφόρων
perio
βελτίωσ κατοων διατά Βων α ono εςστην πράξη έχουν αποοποίες στην π
appaa
ς α οποιοι έχουν αλε
éynw στη Νάπολι με επίδοση 3.15.4.
1981 (493) και 1963 (48.8) στα 400μ. με
τη qu του α στου 0040 e 19 η
Σε αναμονή οι υποψήφιοι οδηγοί λόγω αποχής των εξεταστών
που θα δ
Του λαπόντ τα
Απόστολος Τζτρώστας στην Kevητη
τα οπ ά ο a ovde polov
απέχουν από τα καθήκοντα τους στη Δράμα
τρΟ Maebomo Οκάοτα πολική
Νίκο Βαλδοα, τον Δημήτρη Tounam.
Δεν τους καταβάλουν την αποζημίωση για Τις εξετάσεις εκ
τός ωραρίου εργασίας
Κώστας Αγοραστός στη θ
ΑΜΕανδρος Καρυάνης στην HTepo,
την D RE pia Xa EK λου τον αφε η
Κανταντνδου και άλλους
γιαπολλά χρόνια αλλά κ κατής σΤΒου.
στών, το τελευταίο διάστημα Η ανομοιή
Οως qvapépe στην ανοκοίνωση της η Ομοσπονδία
Την ίδια ώρα έγκυρες πηγές
και η ανησυχα των υποψηqiuv οδηγών
veς εξετάσας EXouvoagane επ' α6Pr
Emnep ή μας, dugova με ασφοoa» και εία. ζήτημα ημερών η ανακοι
νωση ότι θα λβουν το χρίσμα της ΝΔ
Περιφερειών Ελλάδας
(ΟΣΥΑΛΕ), ο κυρότερος
λόγος για τον οποίο απέχε
από τα καήμοντα του το YEwλίστρας στη Δράκ.
η πρώην ευρωβουλευτής Ρόδη Κράείς πληροφορος, από τους δ0erq α~ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ~
ΜΠΟΥΣΧΑΝ ΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ
μίωσης στους εξ τυστές υποψηφίων οαχρίσματα σας Tepepépe.ες Αττικής,
Κρητης, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής
qiuv οδηγών εκτός ωραρίου
εργασίας από 1/5 2018 έως και
κής αποζημίωσης, καθώς και την επαναφορ της χορήγησης της ano ημίωσης
στους era τές ΠΟυατελούν το λΕΥόνωθούν μέσα στο προσεχές δοαήΣ
28/92 018. Ακόμο ηλήξι απότης
μενο βο
ητκό époTwyde
MSc Προγεννητικός έλεγχος-Τοκετός-Ατσύλληψη Δ.Π.Θ
Ανθρώηνη Αναηαραγωγή-Εθνικό & Kan0διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών!
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανθρώηης Αναηαραγωγής
σύουσα νομοθεσία για
ano ημίωσης στους υγιατην Παροχήτουέργου
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
T. 25210 30000 K. 6994 94 88 55
[email protected]
ivun anchEOU
ΝΕΟΣ ΑΕΟ ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
σης των υπαλλήλων, nou
Dr. Φίλιππος Π.Δεμιρόπουλος
-Βοηθητικό έργο» των εΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όησθεν Ι.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Τηλ. 2521300628, κιν. 6947778803
σης επλυσης πως επι
σημ0iVE ται στην ανακοίνωση της ΟΣΥΜΕ, apoσυ
μιση της συ 690ης απός
καθημερνά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παραοοση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα