Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος Tr.ΣΣΑΛΟΝΙΚ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 10/10/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
Handelsblatt:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Φόβος για νέα τραπεζική κρίση σε Ελλάδα και Ιταλία
Βορείου Ελλάδος
παράγοντας Ιταλία
opratust
Τράπε εςεναντιον."όλων
Η αγορά φοβάται Την εξάπλωση Της πτώσης
Alpha Trust
: Δεν επιβεβαιώθηκαν
οι θετικές εκτιμήσεις
Γιατί η αγορά φοβάται την εξάπλωση της πτώσης και στο μητρα
πεζικό ταμπλό. Ποιες εισηγμένες έχουν όλα τα φόντα για να υπεραποδόσουν. Ο ρόλος της οικονομίας και ΤΙ μηνύματα στέλνουν τα
ομόλογα. Ο παράγοντας Ιταλία.
Την ώρα που ο κλαδικός δείκτης των
τραπεζών υποχωρεί κατά 35% σε διάστημα neplnou ενος μηνα, η unononn
αγορά κινεπα σαφώς Πολύ καλύτερα
Τώρα, όμως, η αγορα αρχιζει να φοβάται
Πλαστικα ορα κης:
un ain Ταμπλάτου μετα θεί και στο
Επενδύει στη νεα εποχή του Πλαστικού
το σφυροκοΠημα στις τραπε4κες
μετοχές.«Αν συνεχιστεί ηπτώση και δεν
βγουν άμυνες. Το εΠουενο βήμα ειναι η
πόληση χώρας», σημειώνει έμπειρο στέ
λεχος της χρηματιστηριακής αγοράς,
ΟΠως άλλωστε έχει γίνει και άλλες φορές
στο παρελθόν, κάθε φορά nou 01 Tpane
Οκές μετοχές έχαναν την εμπιστοσύνη
των (ξένων κυρίως) επενδυτών
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για οικειοθελή
δέσμευση ως προς Την αύξηση χρήσης ανακο'Ομιλος Πλαστικα Θράκης ΠΛΑΘ +1,96%
ανταποκρινόμενος στην Ευρωπαϊκή ΣΤρατηγική για τα πλαστικά στην Κυκλική Οικο- υκλωμένου πλαστικού, ο 'Ομιλος δεσμεύτηκε
νομία μετατρέπει τις σημερινές προκλήσεις σε να αντικαταστήσει 8.500 τόνους ΠρωΤογεευκαιρίες αναπτυξης με στόχο να αποκτήσει νους Πρώτης λης με ανακυκλωμένο πλα
βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Χρησιμοποιώντας περισσότερο ανακυκλωμέ- ανακοίνωση
νο πλαστικόΑπαντώντας στο καλεσμα της
στικό, έως το 2025, σύμφωνα με σχετική
>>( 3η
τουν οι εφορια κοιλογώ
του μικρου χρονικου
διαστήματος
H Intracom INTKA- A.E.Π.Ε.Y.»της ιδι- Χρηματιστηρίου Σύστημα Συναλ4,4696 ανακοίνωσε ότητας του Ειδικού Αθηνών σύμβαση λαγώντου Χρημα- αυτή η Εταιρεία θα
ΟΤΙ η ΕΠΙΤροηή Διαπραγματευτή επί ειδικής διαπραγμα- στηρίου Αθηνών καταβάλλει αμοιβή
Εισαγωγών και Λε- των μετοχών της Τευσης με την εντολές ειδικής δια- στην
τουργίας Αγορών Εταιρείας και όρισε «ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ Πραγμάτευσης ΔΕΠ ΟΛΑ Σ
του Χρηματιστηρίου ημερομηνία έναρξης ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ (δηλαδή ταυτόχρο- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Αθηνών με Τ
04/10/2018 απόφα- μάτευσης τη Δευ- εξής βασικούς
σή της ενέκρινε την Τέρα, 08/ 1
ια Την υπηρεσια
«ΛΕΩΝ
της ειδικής διαπραγ.
Α.Ε.Π.EY.» μετους
νες εντολές αγοράς
Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγματευΓΓΕ
ογαριασμο
οκτησ
Η «ΛΕΩΝ των μετοχών
για την κατοχη και χρηση
επιτωνμετοχών Της
Μέλος του χρηματι. Η Εταιρεία έχει ΔΕΠ ΟΛΑ Σ Εταιρείας, σύμφωνα ενός έτους από την
τα ειδικότερα ημερομηνία έναρξης
ψει με βάση ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ και τα οριζόμενα Α.Ε.Π.Ε.Υ.» θα δια- οριζόμενα στην της ειδικ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Του Κανονισμού Του βιβάζει
μενη νομοθεσία