Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ηοινοποιία Μπουτάρη ανάμεσα στις 6 χαλύτερες του κόσμού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5328 Τετάρτη 10.10.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
BriQ: Απέκτησε |
το ξενοδοχείο
Εθνική Τράπεζα
ΚΑΛΟ ATHENS EXPO 18
67 έως 11/11 η 2η έχθεση φορέων κ
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Οι νέες short θέσεις των funds
White Paros
έναντι 3,5 εκατ
νικες μετοχες
Α.Ε.Ε.Α.Π. αναχοίνωσε ότι,
ποοχωρησε στην αγορα του
White Paros
Paros
ιναι ενα ποΛυτε Λες ξενοεγκατεστημένο
της Νάουσας Πάρου, βρίσκεται 800 μέτοα από το κέντρο
της Νάουσας και ένα !
χιλιόμετρο από την κοντινόΤο ξενοδοχείο αποτελείται
απο τοία ξεχωριστά ακίνητα
πέδων 4.468,27 τ.μ., χου, διαθέτει 49 δωμάτια, 2 πισι
Πάρτι λαθρεμπορίου
στο νγραεριο
lounge
HotelBrain Capital Α.Ε.,
θυγατριχή της Hote!Brain
Α.Ε., η οποία είνου διεθνώς
αναγνωρισμενη στον τομέα
εταιρε
Η ΑΑΔΕ τονίζει πως προετοιμάζεται το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη σύνδεση
των αντλιών διάθεσης υγραε
διαπιστωθεί στον τομέα των
υγραερίου
δοχειακων
απόκτηση τον εν λόγω ακι- | 2ίου με τους φορολογικούς Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι
νήτων και του ξενοδοχεια- Ι ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επικού εξοπλισμού τους ανήλθε 1 ώστε να διαβιβάζονται τα χαιροποιούν - όπως κάνουν
σε τρία εκατομμύρια πεν- στοιχεία των πωλήσεων
τακόσιες χιλιάδες ευρώ
(3.500.000 )
Σημαντική άνοδο των εξαγωγών προς όλους τους προορισμούς τον Αύγουστο καταγράφει η έρευνα του Πανελλήνιου
Συνδέσμου, Εξαγωγέων. Τα προιοντα με διψηφια ανοδο. Η
εικόνα στο οκτάμηνο
τα επιχειρησιακά σχέδια
ελέγχου τους και προγράμΣτο πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων, που έχουν ματίζουν περαιτέρω εντατικοκαταρτιστεί από τις ελεγκτικές
Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
της Εταιρίας, κ. Αννα Αποποίηση τον ελέγχων στα ενε2γειακά Ζοϊόντα.
, δήλυσε σχετικά :
Η συγκεκριμενη αγορά
(Α Α.Δ.Ε.) για την
ση της φοΟοδιαφυγή και του
λαθρεμπορίου στον τομέα του
υγραερίου, ενημερωνουμε για
Αύ ηση 25,1% πα ουσιασαν Τριτες χωρες, οι οποιοι
οι ελληνικές εξαγωγές τον πλεον αρχι ουν και επεν
Αύγουστο του 2018, διατ- δύουν σε νέες αγορές. Από
ηρώντας τη δυναμικη που την αλλη πλευρα, πηγη
έχουν αναπτύξει από
αοχή του τρέχοντος έτους.
αντιμετώπι- Ειδι
κά για το uwoeo1ο ποοε
τοιμάζεται το κατάλληαοχανονιστικό πλαίσιο για τη σύνδεση
των αντλιών διάθεσης υγραεφορολογ ιχ0UC
μους,
αποτι ει την. Το τη επεν
δωση της BriQ Properties
στον χώρο του hospitality,
εναν τομεα αχινητων στον
οποίο επιθυμούμε να επενίου
ακόλου
υθεί να αποτελεί η επιβράδυνση του ρυθμού συρριχνομένου να διαβιβάζονται Στα θετικά στοιχεία περι
Στο οκτάμηνο έχουν ελεγχθεί προκει
χαρουμενοι που η συγκε%OL
πανελλαδικά
388(Fly
λαμβάνεται και η στοοφή σης του
των εξαγωγέων προς τις ελλείμματος.
1 στα
ουν διαπιστωθε
πλαίσια μιας στοατηγικης αντίστοιχα παραβάσεις σε 80. βασεις
μενη στον χω ο
εκμετάλλευσης ξενοδοχει- Ιτα προκύπτει ότι
ακών μονάδων. HotelBram»
εταιρεία | Από τα συνολικά αποτελεσμαποσοστό
Α.Α.Δ.Ε. για περαιτέρω αξιοποίηση, αναφερεται στην ανα
| παραβατικότητας, που εχει
κοίνωση