Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

10

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4960/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ο ΗΛΙΑΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»
ΣΥΝΕΡΓΑ ΖΕΤΑΙ Ο

ΕΝΘΕΤΗ
ΕΚ∆ΟΣΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

10

B M W

R

1 2 5 0

G S

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

Ν.∆.: Ποιες
περιπτώσεις
εξετάζονται

ΣΕΛ. 3

Η πρωτοπόρος
Ρεσιτάλ έδωσαν στο
13ο Motor Festival

Σπουδαία
ΑΟΠ
εµφάνιση για τους
Αυγερόπουλο-Γιαβάση
στη Χαλκίδα

ΣΕΛ. 18-25

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ
ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Η «Γ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 4 ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ 225 ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΣΤΡΟ

Ω∆ΕΙΟ

Κ.Ε.ΤΧ.

ΜΟΥΣΕΙΟ

«Μοιράζονται»
το εδώλιο για
12 κιλά κοκαΐνης
ΣΕΛ. 5

Ο ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ
ΜΕ ΣΤΗΘΑΙΑ

Επιµένει ο ∆ήµος
για την ΌθωνοςΑµαλίας

Πληροφορίες: YΠΕΡΤΑΜΕΙΟ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ

ΣΕΛ. 7

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ Μ Ο Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE,
Λ. ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ, ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«∆εν πάµε
σέντρα,
χωρίς να
ικανοποιηθούµε»
Κοινόχρηστοι
χώροι χωρίς
εµπορικές χρήσεις
ΣΕΛ. 4

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΕ ΟΣΤΑΝ∆Η

Γράφει ιστορία…
u Η πρεµιέρα της Α1 ΕΣΚΑ-Η είχε... Ολυµπιάδα!
ΣΕΛ. 13-17

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

«Όχι» στις
µετακινήσεις από
την Αχαΐα στην
Λευκίµµη
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 4