Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
Την βεβαιότητα, on δίνετα ένα μ
νυμα αισιοδοξίας και ελπίδας για
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Στην ολοκλήρωση ενός από τα
μεγαλύτερα εμπορευματικά κέ.
ντρα στην Ευρώπη , εστίασε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος ΣπίρΤξης.
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΣΠΑ
Σχεδιάζουμε Την επόμενη προγραμματική περίοδο, το ύψος και
Τις πηγές των πόρων° σημείωσε
ο υφυπ. Οικονομίας και Ανάπυξης Στάθης Πανακίδης
την προ°mTIn της εθνικής οικονομίας, εξέφρασε ο ον. υπουργός Or
κονομίας Στέργιος mooplar
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 . Apeμός φύλλου 916 . 0,50 Ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΕΝ ΕΧ
ΤΟΤΡΑΠΕΖΚ
διώχνει επενδυτές
Τι φοβούνται
στο Μαξίμου
aripE Τον Τσίπρα
Τις ουντάξεις
#ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
#ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Δυνατότητα παροχής και διαχειρί.
σης νέων διαδραστικών και εξυπνων υπηρεσιων, δίνε σε όλες τις
συνδεδεμένες συσκευές σε σχε
δόν πραγματικό χρόνο, η τεχνολογια 5G, του Ουλου ΟΤΕ, με τον
πρόεδρο και δο. Μιχάλη Τσαμάζ.
Στη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, εστίασε ο δ.σ. της
Eurobank Φωκίων Καραβίας, επιση.
μαίνοντας πως αποτελεί στρατηγική επυλογή της τράπεζας, τονο
ντας ότι όλη η περιοχή είναι μια μη.
Έκλεισε στις 640 μονάδες, με
απώλειες 6,45% οι τράπεζες
τρόπολη του ελληνικού
.Σελ.9
# ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ
Στην ολοκλήρωση και λειτουργία
τον αυτοκνητόδρομυον τα τελευ
ταία χρόνια, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Ευρωτακων Αυτοκινητοδρόμων ( ASECAP) Βασί.
#ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΩΤΙΑ
Στον στόχο της Λουξ Μαρλαφέκας
κατάκτηση της πρώ
της θέσης στην κατηγορία των αναψυκτικών με Ycun, εστίασε ο πρόεδρος Γιάννης Μαρλαφέκας, προσθέτοντας στι-6έλουμε να οικοδομήσουμε γερές συνεργασίες".
ABEE Ύια Την
λης Χαλκιας.
μειώσεις ΠΟυ έχει η Ελλάδα.
Σελ. 10
Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr