Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ!
μέχρι θανάτου
10ιτη
ελεύθερο
Οκτωβρίου
Αριθ. Φύλλου 5625
Τιμήφύλ.:0.15€
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPO
Γέμισε με παιδικές φωνές
η Κοβεντάρειος δημοτική
βιβλιοθήκη Κοζάνης
στην πρώτη εκδήλωση των εγκαινίων
Σελίδα
Διαρκής εμπαιγμός
των ροδακινοπαραγωγών
! Χρεωστικές κάρτες.
11 «Συναγερμος
από την πολιτική ηγεσία
καταγγελία, με ερωτηση βουλευτών
της Ν.Δ.
Σελίδα 14
για Τις ανέπαφες συναλλαγές
Tous KNOUVous nou κρύβε
n xpnon χρεωστικών καρτών
avérapov ουναλλαγών, écus και
25 ευρώ επισημαίνει η Αρχή
Προστασίαs Δεδομένων Προοω
τικού χαρακτήρα, σε npoopan
anopaon ins, κρούονταs
τον οιώδωνα» του κνδύνου
ous tpánezes!
Νέα προγράμματα
us το τέλοs
του έτουs από τον ΟΑΕΔ
Αφορά συνολικά 21.500 avepYous
Σελίδα 13
Ε.Π.Σ. Κοζάνης:
Συνελήφθησαν
3 άτομα στην Κοζάνη για κλοπή
συσσωρευτών
ενέργειας από
ορυχείο της Δ.Ε.Η
Σελίδα 12
Τα αποτελέσματα
σε Α' και Β' Τοπικό
Σελίδα 24
Η νέα "κωλοτούμπα
διαλύει τράπεζες και
διχάζει κυβέρνηση
Σχηματίσθηκε ποινική
δικογραφία σε βάρος
τους για κλοτή, υπόθαλψη εγκληματία, ψευδορκία και ψευδή
καταμήνυση
Για την ίδια υπόθεση
αναζητείται ένας ακόμη
σενάρια. ένα με ης repuxortc συντάξεων των Παλιών συνταξιού.
χων και ένα χωρίς αυτές, am τελεί ένα στοχcio nou σκιαγραφεί μια
στρατηγική ενδεχόμενης (COTO KOL r1.0νωνιακής για couTtpor
κατανάλωση) ρήξης της κυβέρνησης με τους δανειστές tvOpes τον
rp00εχών εκλογών
ομοεθνής τους
Συνελήφθησαν (06-10
2018) το απόγευμα στην
Κοζάνη, από αστυνομι.
κούς της Ομάδας Δημοσιας Ασφάλειας του
Τμήματος Ασφάλειας Κο.
ζάνης, τρεις (3) αλλοδα
Το σενάριο αυτό ενοχύθηκε και από την είδηση nou tec ρε στην
cλληνική κυβέρνηση cna.
ηΦάνείατογερμανικό Der Spiegel noen
ναφέρ€4 το ζήτημα των γερμανικών ano0ημιώσεων.
To Der Spiegel δημοσίευσε στη διαδικτυακή του σελίδα άρθρο με
τον τίτλο "Η Ελλάδα δΕκδικεί 280 δισ. από τη reppavia. αναφέ.
ροντος η ελληνική κυβέρνηση, μετά το τέλος των μνημονίων
Β' Παγκόσμιο ηόλεμο
ouvexc:a στη σελίδα 4
Σελίδα 11