Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
K K-U