Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σχέδιο νόμου για τη σύσταση Ελληνικης Αρχης Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών >>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5327 Τρίτη 09.10.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Alpha Bank:
Θα υπερβούν
τους στόχους τα
πλεονάσματα
>>> Τελ.
Οι τράπεζες έχουν γνώση και εμπειρία να
αντιμετωπισουν τις προκλησεις
Συνάντηση ΕΣΕΕ με τον ΓΓ του
Δημήτρη Κουτσούμπα
Η πορεία εκτελέσεως του
2018 δείχνει ότι το
πλεόνασμα εξαχολουθεί να διαvé
στόχου που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό, σημειώνει η Alpha
Bank ΑΛΦΑ 0,00% στο εβδομα
διαίο της δελτίο,Ειδικότερα, το
πρωτογενές πλεόνασμα-δηλαδή
μη συμπεριλαμβανομένων των
Αιματος δε είναι εδομένη
ηνο του 2018, έναντι € 3,5 δισ. στο
αντίστοιχο διάστημα του 2017 και
€ 0,9 δισ. που ήταν ο στόχος για
το διάστημα αυτό
Το υψηλοτερο εναντι του στοχου
πρωτογενές πλεόνασμα αποδίδε
ται κυρίως: (1) στην unpηλότερη
των χαθαρών εσόδων
του τακτικού προϋπολογισμού, τα
οποια υπερεΒησαν τον στοχο
κυρίως στα υψηλότερα έσοδα
από έμμεσους φόρους (κατά €
579 εκατ.), τα ννηλότερα έσοδα
ετών (κατά € 270 εκατ.)
όης χαμηλοτερεςαττιστροπές
Ημέροα για το έτος
τουρισμού ΕαδαςΡωσίας στη Βουλή
εσόδων κατά €402 εκατ., (11) στην
ελλιπή εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά
€0,9 δισ. έναντι του στόχου, ( u)
ν σε επίπεδο
ηλότερο του στόχου κατά €50,1
Eurobank
Η ανοοτέρω εξ
την εκτίμηση στο Προσχέδιο του
Προυπολογισμού, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής
Κυβερνήσεως θα υπερβεί για
Οι προοπτικές ενίσχυσης της
ελληνοροσικής συνεργασίας
στον τουριστικό τομέα αναδείχθηκαν κατά την Ημερίδα
για το Έτος Τουρισμού ΕλλάΑ Αντιπρόεδρο της Βουλης
και Πρόεδοο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας
Ρωσίας κ. Αναστάσιο Κουράκη,
τη Γενική Γραμματέα Τουρίσμού κυρία Ευουδίχη Κουρνέτα
ένα έτος, τον στόχο που
Συγκεχριμένα, σύμφωνα με το 1 δας-Ρωσίας
Προσχέδιο του Κρατικού ΠροϋΣύμαονα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανιχόν Ερευνών (ΙΟΒΕ), ο δείκτης οικονομικού
κλίματος στην Ελλάδα κατέγραψε ηΡηλη μηνιαία πτώση τον
Σεπτέμβριο 2018 και διαμα
δειχτη ΜΑ) απο 105,2 ΜΔ τον Ιούλιο 2018.
πολογισμού για το 2019, το προΟλοκληαόθηκαν το απόγευμα
οι εργασίες της Ημερίδας για το
Έτος Τουρισμού ΕλλάδαςΡυσίας 2017-18, η οποία διε
ξηχθη στην αίθουσα Γερουσίας
της Βουλής, με προτοβουλία της
Π00εδρου της Διαρκούς Επιτοοπής Παραγιογής και
κυρίας Χαράς Καφαντάρη
Τουρισμού και τον Πρέσβη της
Ρωσικής Ομοσπονδίας στην
Ελλάδα κ. Andrey Maslov
ερνήσεως αναμένεται
μοονωθεί στο 3,74% το 2018.
Επιπλέον, το 2019 αναμένεται
υψηλότερο πρωτογενές πλεον ασμα της τάξεως του 4,14% του
ΑΕΠ, σύμφανα με το σενάριο
βάσεως, δηλαδή βάσει των ψηφι
ρ4 ώθηκε στις 101,3 μονάδες
Η Ημερίδα εκτυλίχθηκε με
εισηγήσεις και συ ητηση γύρω
από τις τρεις θεματικές ενότ
μπορίου
Οπως επισ ημαίνει η φηκαν στους τομείς των
Eurobank, σε σύγκροη με κατασΕυών (-9,4 MA), της
τον αντίστοιχο μήνα του βιομηχανίας (-6,0 MA) και
προηγούμενου έτους παρέ- των υπηρεσιών (-1,4) ενώ
μεινε οριαχά υψηλότερος
χατά 0,5 MA. Στους επιμέρπου
σμου Προγράμματος Δημοσιονο365 ημέρες -τουρισμός πολλαπλάν επιλογών
. Θεματικός τουρισμός. Το
παράδει
προσκυνηματικού τουρισμού
Οι εργασίες της Ημερίδας άνοι2019-2022, ενώ σύμφονα με το
εναλλακτικό σενάριο, βάσει του αν με συντομους χαιρετισμούς
οποίου δεν εφαρμόζονται οι παρ- από τον Πρόεδρο της Βου
εμβάσεις του ΜΠΑΣ 2019-2022 | Νικόλαο Βούτση, τον Υφυποανοδικά κινηθηκαν οι τομείς
τον καταναλωτών (29 MA)
γμα του θρησκευτικούυογό Εξωτερικών κ. Μάρκο . Βιά σιμος τουρισμός: Ορόλος ους δείκτες εμπιστοσυνης, και του λιανιχού εμποριου
Μπόλαρη, τον Μητροπολίτη
Δωδώνης κ. Χρυσόστομο ως
τον Περί4eg ευ στην αναδείξη
της περιβαλλοντικής και πολιτιτιχής διάστασης
μηνιαιες μειώσεις καταγρα
1,3 MA
σεις, το πρωτογενές πλεόνασμ