Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

TΡΙΤΗ

τώρα!

9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Εικόνες ντροπής
στην «καρδιά»
της Μακεδονίας
ΣΕΛ. 10

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΣΤΗ ΝΟ∆Ε ΑΧΑΪΑΣ

13 νέοι τοµείς
και 18 υπεύθυνοι
ΣΕΛ. 8

ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΗΡΗ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4959/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

«ΠΑΓΩΝΕΙ» ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

Α-ταξί-ες µε τον
ποδηλατόδροµο

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ
ΠΑΥΛΟ ΣΤΑΜΟ

n ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

ΣΕΛ. 5

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ
ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η ώρα της
απόφασης

Aντίστροφη

µέτρηση για τους
υποψηφίους
n ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ, ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
n ∆ΕΝ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ «ΧΡΙΣΜΑΤΑ» ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ
ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ν.∆.

ΣΕΛ. 7

Η ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ Ο Γ.Γ. ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΕΛ. 3

Το Σάββατο
το 1ο Αντάµωµα

Καταρρέει
το δηµόσιο
σύστηµα
υγείας

ΣΕΛ. 2

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ

Αποσπασµένοι
εκπαιδευτικοί
σε οµηρεία

ΣΕΛ. 39

Πιο εύκολη
πρόσβαση
σε έξι µοναστήρια
ΣΕΛ. 13

Α Θ ΛΗ Τ ΙΣ Μ Ο Σ

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Μπάχαλο τα τοπικά
πρωταθλήµατα
AΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η ΜΕ ΕΠΟ
ΣΕΛ. 18-25

«Πόλεµος» οπτικών-ΕΟΠΥΥ
Τ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΗΝ «ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΣΕΛ. 6

ΑΧΑΪΑ:
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΚΑΡΠΗ ΚΑΙ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

∆ΙΑΨΕΥΣΗ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

«∆εν προσχώρησα
στην παράταξη
του ∆ηµάρχου»
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 4