Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
στη ζωή, όπως και στο ποδόσφαιρο,
δεν πρόκειτα& να πας
αν δεν ξέρεις πού είναι τα γκολπόστ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 . αρ.
υ 1857 (37) . έτος 380 * ΤΙΜΗ: 0,50 ευρώ
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
«Καμία μεταβί
«πρώτη" της Αο.
ξάνδρεια! Mdou
ντροφιάς Νόουσας στην oov aurz avritlerzy στην Κοριακή και στο πρωτά. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣτου διαγωνομού για την
κατασκευή roav δικτύων. Η
η μουουκή συνάντησε την μέρωση για το «υπερτα, της ΕΛΣ.H., στο omoio
αθήματ
επίκειται συνάντηση με τη νέα ηγεσία Γ το δημοφιλέστερο άθλημα
του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης
onTom το ο
poMmtpotan TKod Kevww
0pénwv Της ννχτας ν ttp Της mapaypa+ής Τυ#[email protected]
tworpo
ryc 6ppo K nakai ea παρέχετα. @+0ονότερο στο pltpe noe από co.
ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ
ialorac roov πλο- Ι ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ
: | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ενημερωση επαγγελματιών
για την ανάπλαση της Μ. Αλεξάνδρου
θεί κα. θα napaberi σης aPNic 2019.
an, ο δήμαρχος Τον σε στους
1 Κωνσταντίνος Σ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-4ΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εκδηλωση μι6fpa.overanc στο χώρο της uyeiac.
την ΚυΡΜκή 14 OKT4plou και ώρα 7 μμ, στην ίδονοα
tou r:n. KmTp κής Μακεδονίας roe ΚΚΕ και eupas n.
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
A. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 23320-20330 & 6939-794630
Zoyc'ράκη 10, Νάουσα : 22120 52554 l myskingr