Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Το χρώμα
του αιματος
to6 Μανούλη Κοττάκη
Πελαγίας Οίας Πελαγίας Της παρθενομάρτυρος
ΤΗΝοερασμένη Πέμπτη ap μεσημερ έχου,
ς Άουστεοας
μέσα στις σχολικές αιθουσες
αθαγιασμος τη
Φος Πάνος Χαρίτος μού ξκανε την Τμή νά μέ
κατέχεται άπό ίστορική άντΤάθεια γιά τόν-P1Ti κρύβεται πίσω άπό τήν άπόφαση για ένταξη τού Εμφυλίου στά βιβλία.Ιστορίας
κτίριο ύπό τό βλέμμα τοο Λένιν Evuooa άνετα
κα Παηαρ την Τμή να μο0 δώσει δύο ζωντα.
στον έβδομο δροφο, αλλά κυρίως διότι όταν συζητάς μέ
vruno too
στά Οφείλει να διατηρεί τάβοαλην κης Ιστορίας δοας ήδ
στήν Ελλάδα wai νά την έντι
σΕ risootispeg c6d6d»
Χλήθει
eeniiveluer Ag
ο σει τυχόν προταση μομφής τής ΝΔ κατά το λία; τ ςάλλη ής It is T um a pain 01 μο on e napr εργαλο- ση προ twpE φ0pti se a to ημαρτυ ο πολι
οουν μα4 μέ τήν δεξιά παράταξη πρόταση yd | oubcnuleioting Tiniveo pet brdom,
κότερη το συστήματος, μετά 4χρονια στήν οτ κα ρο της ΤΤοσμο ήί putea ad KT t Tr » ά ο οικο- ο στην σχολικη α Ο o Mé inor ni m K
και ταλαντεύσεις.
κοο Στρατού" γνάτήν érKuesenarrative to ΚΚΕ wk@wSaog toe Yeouprnoo tlaidetaci
ροϋν "γελουότητες, τυχόν πρόταση μομφης λί
Υους μήνες npiv άπό τίς έκλογές.
Άονείται ό Σαμυοάς
μεγάλο συνασπισμό
Προβλέπει ο ποδέσμευση από τις efr0ες τών Πρεσπών
ΤΟ Πατριαρχείο
Ευ Hanna
επίσκεψη στό Πατριαρχικό Μέγαρο της ΠΡΟ
Γκοκοβιτς, στίς 26 .lavouaplou 2016, Ελαβε άπό
Ndié τους.rpt tapi Koel toragutiv Ekoniov oto NATOntvam δη
φ4@n Kri στον nitpuottojié
τή Σερβική κυβέρνηση καί
τό Σερβικό ΠοKal dpol μελmot 110
ypeouc: «While You're
«Τσουνάμυ» για
ueturticel τό διο
2018 τό Συνταγματικό Δικαστ
eo texpe
ogaot uppdvk Batspatap
nos enginpaiong to
otpa ostsamv
κτήριε
μεγάλο λάθος
Τήνάηφαση καίατη
δήλλαςα otu Evrenirard Auch tςΔι
ταξύ αλλων ή
Αξίζει να διαβάσετε
Το χάσαμε το Νομπελ Ειρηνης, πατριώτη
Ta na Tund e
/Η Δημοηρατία καί
anbeno nodrd
npKuhm blomhpmpmam
mo, tip prin ble por
apirelima
Tual EprnmKn@ ht o mod
rodilua o nol
map ithoi umde 6 Too oo
«Κατανυσ los